Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Analyse av dramaturgien i nyhetene

Her ser vi nærmere på strukturen til et innslag i et nyhetsprogram. Følges APUS-oppskriften?
Kvinne som snakker i mikrofon i radiostudio. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

APUS-modellen er en mye brukt dramaturgisk modell i aktualitets- og hendelsesnyheter. Lytt til dette klippet fra en tidligere nyhetssending på NRK P3. Klarer du å identifisere dramaturgien i radioinnslaget?

Nyhetsinnslag på NRK P3

0:00
-0:00

Enkel dramaturgianalyse av et nyhetsinnslag

Lytt til klippet og svar muntlig på spørsmålene. Jobb i par.

  1. Hvor begynner og slutter anslaget? I hvilken grad klarer anslaget å vekke din nysgjerrighet og skape interesse?
  2. Hva blir sagt i presentasjonen? Hvor vellykket synes du presentasjonen i dette innslaget er?
  3. Hva får vi vite i utdypingen?
  4. Hvordan er slutten på innslaget? Får vi en avrunding?
  5. I hvilken grad mener du dette innslaget er bygd opp etter APUS-modellen? Hva fungerte bra? Hva kunne ha fungert bedre?
  6. Hvorfor bør du ha et bevisst forhold til dramaturgi når du lager et nyhetsinnslag?
Løsningsforslag

Programlederen i studio introduserer kort hvem og hva saken handler om, før han setter over til selve innslaget.

Anslaget starter med et lykkelig utsagn fra intervjuobjektet for å dra oss raskt inn i saken. "Wow, wow, wow..." Intervjuobjektet er en glad iraker bosatt i Norge.

Når reporteren navngir intervjuobjektet og spør hva dette betyr for ham, er vi over i en ny fase: presentasjonen. I denne delen får vi vite litt mer om intervjuobjektet.

I neste fase, utdypingen, får vi blant annet høre et kjent sitat fra Paul Bremer, sjefen for den sivile administrasjonen i Irak, som sier: "We got him". Deretter forklarer reporteren at mange irakere har ventet på denne dagen siden Saddam Hussein ble tatt.

Slutten er en typisk avrunding av et innslag i nyhetene. Da er vi tilbake i studio, og programlederen avslutter med å si: "Reporter her var Grete Strøm." Dette kalles en utroduksjon (utro på fagsjargong), hvor navnet på den som har laget saken, blir nevnt. Utroduksjonen tilsvarer byline i ei avis.


CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 16.10.2019