Hopp til innhold

Fagstoff

Brukertest to versjoner (a/b-testing)

Store eller små knapper? Mest bilder eller mest tekst? Hvilken forside er best? Når du gjør en a/b-test, tester du to versjoner av en digital løsning og finner ut hvordan brukerne opplever de ulike versjonene.
To ulike skjermer merket med bokstavene A og B. Skjermene viser ulike versjoner av et nettdesign, og under dem står to ulike prosentverdier for salgstall. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi , ser vi hvordan brukere forstår og bruker produkter og løsninger. Når vi utvikler digitale produkter som programvare, nettsider eller apper, finnes det flere måter å brukerteste på.

I en a/b-test lager du to versjoner av en digital løsning og brukertester begge. Hvis en utvikler lager flere versjoner av en nettside eller app og brukertester begge i en tidlig fase, kan hen få verdifull kunnskap om hva som fungerer og ikke.

Kunnskapen fra en a/b-test kan vise om versjon a eller versjon b fungerer best, og hva som er styrker og svakheter ved de ulike versjonene. Det kan også vise seg at noen elementer fungerer godt i versjon a, mens andre elementer fungerer godt i versjon b. Da kan det være lurt å bruke elementer fra begge i en ny versjon.

Dette er viktig når du tester a- og b-versjonen

 • Brukeren må kunne løse i begge versjonene.

 • Versjonene som skal testes, bør være like langt i utviklingen.

 • Test versjonene på mange personer for å få et bedre kunnskapsgrunnlag.

Eksempel: a- og b-versjon av nettstedet til en klesbutikk

Du kan sette opp resultatene fra en a/b-test i en tabell. Hva ville du vektlagt hvis du skulle laget forsiden til en klesbutikk basert på informasjonen fra brukertesten nedenfor?

Versjon a

Versjon b

Kjennetegn ved løsningen

 • Bilder dominerer forsiden.

 • Brukeren må logge inn for å legge varer i handlekurven.

 • Nettsiden vektlegger nye kolleksjoner og klesmerkets visjon.

 • Nettsiden er visuelt pen.

 • Brukeroppgaver dominerer forsiden.

 • Løsningen har nedtrekksmeny.

 • Det er innlogging etter at brukeren har lagt varer i handlekurven.

 • Nettsiden har få elementer og rent design.

Antall personer som tester løsningenTi personerTi personer
Andel som synes den visuelle stilen er tiltalende80 %60 %
Andel som får gjort sentrale brukeroppgaver40 %80 %
Kommentarer og innspill fra brukerne
 • Siden ser pen ut.

 • Det ligger mye innhold bak menyer.

 • Det er frustrerende å måtte logge inn for å legge varer i handlekurven.

 • Mange av bildene tar lang tid å laste inn.

 • Det er vanskelig å gå tilbake.

 • Handlekurven viser hvor mange varer som ligger i kurven.

 • Det er lett å forstå løsningen og lett å finne fram.

 • Butikken er oversiktlig.

 • Det er litt mye hvitt på sidene – det kunne vært flere farger eller bilder.

 • Handlekurven viser ikke antallet varer som er lagt i kurven.

 • Knappene er veldig store.

Studer tabellen ovenfor

 • Hva slags informasjon får du om hvordan brukerne opplever versjon a og versjon b?

 • Hva mener du er positive og negative trekk ved versjon a og versjon b?

Tips til brukertesting av a- og b-versjon

Det er lurt å bruke flere i a/b-testing av en løsning enn i en vanlig brukertest. Da får du mer data å trekke konklusjoner ut fra. Testteamet kan la to grupper teste hver sin versjon av en digital løsning, for eksempel en nettside.

Vi kan brukerteste to versjoner av en nettside som er under utvikling, ved hjelp av skisser, en eller en programmert løsning.

Hvis vi skal teste endringer på en nettside som allerede er publisert, bør vi introdusere få endringer om gangen for å isolere hva som fører til endringer i bruken og opplevelsen av nettsiden. For eksempel er det lurt å innføre slike endringer hver for seg: titler på knapper og knappedesign, sterkere vektlegging av kjernesider eller mer bruk av ikoner.

Du kan lese mer om brukertesting i artikkelen "Slik kan du brukerteste en digital løsning".

Sammenligningstest

Det går også an å gjøre en sammenligningstest med begge versjonene. Da kan halvparten av brukerne starte med versjon a og den andre halvparten starte med versjon b – i tilfelle de "lærer" av den første versjonen de tester, slik at den andre versjonen derfor virker "enklere".

Gjør brukertestene slik du ville gjort en vanlig brukertest av en digital løsning, bare at du tester to versjoner av en nettside, og tar én om gangen. Ta gode notater underveis, og samle informasjon om hver versjon.

Det kan være lurt å ha en utskrift av de ulike versjonene med en tydelig merking av hva som er a- og b-versjonen. Det gjør det enklere for testdeltakerne og testteamet å skille versjonene fra hverandre når de skal vise hvilken versjon de snakker om.

Tips: Sammenlign data om bruk i lanserte nettsider

Det går an å brukerteste og samle inn data om bruk av en publisert nettside, for så å sammenligne dette med en ny versjon. Da kan vi finne ut hvilken dagens nettside har når det gjelder for eksempel kjøp, antall visninger og nedlasting.

Når en ny versjon av nettsiden blir lansert, kan de samme områdene bli testet – og slik kan testteamet sammenligne konverteringsgrad og bruk av versjon a og b.

Gjennom a/b-testing kan du undersøke følgende:

 1. Hvordan opplever brukerne versjon a og versjon b?

 2. Hvilken versjon foretrekker testpersonene?

 3. Hva er styrker ved versjonene?

 4. Hva er svakheter ved versjonene?

 5. Hvilken av versjonene er det verdt å gå videre med?

 6. Er det aktuelt å lage en ny versjon eller ta med noen elementer fra den ene versjonen over i den andre, på bakgrunn av funnene i brukertesten?

Kilder


Dalen, O. & Rønjum, E. H. (2012). Slik lykkes du endelig med innhold på nett. Fagbokforlaget.

Netlife (2010, 20. mai). 5 eksempler på A/B-testing som bør gi deg lyst til å prøve selv. Medium. https://medium.com/netlife/5-eksempler-p%C3%A5-a-b-testing-som-b%C3%B8r-gi-deg-lyst-til-%C3%A5-pr%C3%B8ve-selv-12595341f6ed

Toftøy-Andersen, E. & Wold, J. G. (2011). Praktisk brukertesting. Cappelen Damm akademisk.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 18.03.2022

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid