Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Gjør fokusgruppeundersøkelser

Treff målgruppa for medieinnholdet deres bedre ved å gjøre fokusgruppeundersøkelser. Her får dere tips til slike undersøkelser tidlig og underveis i en produksjonsprosess.
Ei gruppe unge mennesker samtaler rundt et bord med ark og notater på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nå skal dere jobbe med og gjøre fokusgruppeundersøkelser på flere måter. Gjennomfør en eller flere av fasene nedenfor. Gjør notater underveis i fasene og bruk dette i en rapport om fokusgruppeundersøkelsene. Nederst i denne artikkelen ligger aktuelle tips for rapporten.

Gjennomfør ulike fokusgruppeundersøkelser:

 1. Gjør et innledende fokusgruppeintervju om temaet.

 2. Undersøk hvilke medieuttrykk som slår an.

 3. Vis fram et nesten ferdigprodusert materiale.

Fase 1: Gjør et innledende fokusgruppeintervju om temaet

Gjør først om tematikken dere ønsker å lage innhold om. Let fram statistikk, historier og informasjon om temaet. Etter den innledende researchen må dere forberede fokusgruppeintervjuet.

Lag en intervjuguide med flest mulig , og vær forberedt på å stille . (Hvorfor? Hvordan? Har du et eksempel på dette?)

Lydopptaker med stereomikrofon. Foto.

Når dere intervjuer flere, er det lurt å trekke inn alle underveis og bytte på hvem dere stiller spørsmål til. Da får dere inn mange perspektiver, og alle får bidra. Finn ut hvordan dere skal ta vare på svarene, og om dere skal gjøre lydopptak. Hvis dere gjør lydopptak, må dere få samtykke til opptak.

Finn et egnet sted og gjennomfør fokusgruppeintervjuet. Ta notater underveis. Bruk intervjuguiden deres, men vær også til stede i situasjonen og still spørsmål som dukker opp. Det kan være lurt at noen konsentrerer seg om å stille spørsmål, mens andre noterer. Etter intervjuet er det lurt å debrife og skrive sammendrag. Hva slags innsikt har dere fått? Hvordan kan det påvirke den videre planen for innholdet?

Fase 2: Undersøk hvilke medieuttrykk som slår an

Mappe med ulike tekstiler, fargeprøver og mønster. Foto.

Test ulike på fokusgruppen for å finne ut hva de liker og ikke liker. Dere kan teste ut ting som allerede er produsert av noen andre, eller deres eget materiale. Dere kan for eksempel teste ut musikk, bilder, klippestil på videoer, , ulike og hvilke som virker troverdige.

Vis fram materialet og undersøk responsen i fokusgruppa. Ler de? Ser de bort, er de engasjert, eller kjeder de seg? Still spørsmål etterpå for å finne ut mer. Hva liker de, og hva er de mindre interessert i? Hva kan dere lære av responsen og bruke selv videre?

Fase 3: Vis fram et nesten ferdigprodusert materiale

I sluttfasen av en produksjon kan dere vise fram deler av eller hele produktet. Det kan være lurt å vise det etappevis, for eksempel å stoppe etter anslaget og spørre hvordan gruppa opplever innholdet, før de får se eller høre resten. Det går også an å vise fram flere anslag. Hvilke karakterer engasjerer? Passer musikken? Får publikum svar på det de forventer? Har de lyst til å se videre, eller vil de heller sjekke mobilen?

Noter responsen dere får.

Tips til rapporten om fokusgruppeundersøkelsene
 • Beskriv innsiktsarbeidet dere har gjort. Skriv hva dere har gjort, hva fokusgruppedeltakerne har sagt, og hva dere har lært og gjort som følge av innsikten fra de ulike fasene.

 • Legg ved skisser og lenker til medieprodukter dere har fått respons på og videreutviklet. Beskriv og forklar hva dere har gjort.

 • Rapporten kan dere strukturere slik:

  1. Innledning

  2. Hoveddel
  2.1 Fase 1
  2.2 Fase 2
  2.3 Fase 3

  3. Oppsummering av innsiktsarbeidet

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 01.03.2022

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid