Hopp til innhold

Fagstoff

Kildearbeid i dramaserier

Hva har NRKs dramaserier Rådebank, 17 og Skam til felles? Jo, skaperne har alle jobbet systematisk med kildearbeidet i idéutviklingsfasen av produksjonen.

Når vi lager innhold, er publikum det første vi tenker på.
Innholdsutvikler i NRK, Ellen Ramstad

Hvilke behov har målgruppa?

I NRKs utviklingsavdeling starter det kreative arbeidet med å forstå og hvilke behov de har. De stiller spørsmål som "hvem vil vi treffe med det nye vi skal skape?" og "hvilke behov har disse, som vi kan tilfredsstille?" Grundig research og i idéutviklingen er sentralt for å skape innhold som treffer.

Forpliktelser og muligheter som allmennkringkaster

Som allmennkringkaster er ikke NRK bundet av inntjening på samme måte som de kommersielle tv-kanalene og strømmetjenestene. Likevel er de forpliktet til å skape innhold som appellerer til alle aldersgrupper. I vedtektene står det også at NRK skal "etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping". Derfor blir systematisk arbeid i idéutviklingen viktig for å sikre kvaliteten på det NRK lager.

Finne tall og gjøre intervjuer

Produksjonsprosessen i NRK starter ofte med research. En egen analyseavdeling i NRK får i oppdrag å finne relevante personer som kan brukes som kilder i produksjoner. De starter gjerne med å undersøke hva som finnes av skriftlige rapporter med tall og statistikk om målgruppa fra før. Tallmateriale kan vise hvilke medieplattformer og sosiale medier målgruppa bruker, og hva de ser på skjermen. Når analyseavdelingen har funnet relevante data, presenterer de resultatene for innholdsutviklerne.

Da kan prosessen fortsette, blant annet med r eller lengre med representanter fra målgruppa, for å finne ut mer.

Skam – et ideal på kildearbeid

Jentene i Skam med Gullruten-prisen. Foto.

Ungdomsserien Skam løftes ofte fram som et godt eksempel på hvordan du kan arbeide med kilder i utviklingen av et konsept.

Da Julie Andem fikk i oppdrag av NRK å vinne tilbake ungdomsseerne, startet hun med kildearbeidet. Hun gjennomførte over femti dybdeintervjuer med ungdommer og dro på skolebesøk for å kartlegge ungdommers behov.

Arbeidet med kildene avdekket at 16-årige jenter trengte å styrke selvfølelsen sin. Denne innsikten ga serieskaper Andem en tydelig bestilling fra start og resulterte i Skam – en serie som skulle hjelpe jenter med å sette grenser. Serien ble raskt populær, både i Norge og i andre deler av verden, i løpet av 2015.

Se et klipp fra Skam

I scenen tar hovedpersonen Noora et oppgjør med en gutt som har tatt nakenbilder av henne uten hennes samtykke.

Tenk over:
Vurder i hvilken grad scenen oppfyller seriens intensjon: å hjelpe unge jenter med å styrke selvfølelsen sin.
Hva tenker du om hvordan gutten blir framstilt?


Kildearbeid i Rådebank

Nytten av Facebook og fokusgrupper

Ung mann med kaps og tent sigarett i en bil. Foto.

I dramaserien Rådebank ville NRK treffe målgruppa unge gutter på bygda. Istedenfor å basere idéutviklingen på eksisterende tall og antagelser om bygdeungdom, ville skaperne møte målgruppa i en tidlig fase av produksjonen.

Informasjon ble skaffet ved hjelp av fokusgrupper og dybdeintervjuer med bygdeungdom og med rånermiljøet, og ble utgangspunktet for utviklingen av karakterer og hendelser i serien.

I tillegg opprettet NRK en privat gruppe på Facebook slik at de kunne kommunisere direkte med ungdommene i målgruppa. Dette ble en nyttig kanal for å få innspill og justere produksjonen underveis, spesielt i manusarbeidet.

Kildearbeidet avdekket målgruppas behov

Gjennom systematisk bruk av kilder i utviklingen av Rådebank fant NRK ut at unge gutter på bygda trengte å snakke mer om følelser. Dermed kunne de gå videre i idéutviklingen og starte et kreativt arbeid som møtte dette behovet.

Kildearbeid i dramaserien 17

T-banetur til Oslo øst

Fem skuespillere fra NRK-serien 17 smiler til kamera under høstlanseringen til NRK. Fra venstre: Serhat Yildirim (Emrah), Nafisa Osman (Fatuma), Isak Noor (Hamse), Mohammed Aden Ali (Abdi) og Abdullahi Mahdi Hussein (veslebror). Foto.

Da NRK skapte dramaserien 17 gjorde de blant annet research på Stovner i Oslo øst og på den østgående t-banelinja. Her traff de unge som kunne gi dem et innblikk i hverdagslivet på østkanten i Oslo. Dette arbeidet var helt nødvendig for å forstå målgruppa som de ville treffe med dramaserien: ungdom i Groruddalen i Oslo øst.

Kildene bidro i manusskrivingen

Noen av kildene ble også etter hvert invitert med inn i skriveprosessen for å sikre rett språkbruk og væremåte. For NRK og prosjektleder Nora Ibrahim var det viktig at gutta på 17 år i Groruddalen kjente seg igjen i serien. Serien skulle være så realistisk at historien kunne ha vært sann, ellers ville ikke innholdet treffe målgruppa.

Se starten på 17

Abdi slites mellom å være en god muslim og en helt vanlig norsk tenåring og føler at han ikke lever opp til forventningene verken hjemme, på skolen eller blant vennene. Se de første seks minuttene av første episode.

Tenk over:
Vurder om starten på serien gir et realistisk bilde av livet på Oslos østkant.
Hvordan tror du serien ble mottatt av ungdom i Groruddalen i Oslo øst?


Kilder

Hauger, K. K. (2018, 19. juni). Nytt østkantdrama treffer NRK-sjefen: - Jeg er selv fra Groruddalen. Kampanje.com. https://kampanje.com/medier/2018/06/nrk-sjefen-med-drama-fra-groruddalen---jeg-gikk-selv-pa-haugenstua/

Rustad, G. C. og Emilsen, A.-S. S. (2021, 8.mars). Skam (TV-serie). Store norske leksikon. https://snl.no/Skam_-_TV-serie

Nettsiden til Skam

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 02.12.2021

Læringsressurser

Brukertesting og analysearbeid