Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien skal du:

  • lære hvordan du kan gjøre ulike typer innsiktsarbeid knyttet til produksjon og vedlikehold av nettsider
  • lære å lage bedre og mer målgrupperettet nettinnhold
  • analysere tilgjengelige data om nettsidebruk og bruke funnene til å gjøre endringer for å lage en bedre side