Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Innholdsanalyse av et nettsted

Jo bedre du kjenner et nettsted, jo enklere er det å vedlikeholde. En innholdsanalyse er et godt sted å begynne. Et nettsted kan bestå av en hovedside og noen få undersider, eller mange tusen sider i en avansert struktur. Gjennom en innholdsanalyse får du oversikt over kvalitet og relevans.
Illustrasjon som viser en forenklet skisse av en nettside, bygget opp av bokser. Ved siden av boksen står overskriftene "kvalitet" og "relevans" over fem små fargebokser, der rødt betyr dårlig kvalitet/relevans, gult betyr middels, og grønt betyr høy kvalitet/relevans.
Åpne bilde i et nytt vindu


En innholdsanalyse skaffer deg oversikt over tilstanden på innholdet til et nettsted. Det er en slags vareopptelling. Du setter opp en oversikt over alt innholdet, lager lister over titler, lenkeadresser og plassering i hierarkiet og gjør en vurdering av kvalitet og relevans.

Finnes det tall over trafikk på nettstedet, gir det nyttig informasjon som forberedelse til en innholdsanalyse. Slike data gir opplysninger om hvilke sider og som er mest brukt, og hvor lang tid brukerne bruker på enkeltsider. Informasjonen er nyttig som utgangspunkt for en innholdsanalyse.

Hvorfor gjøre en innholdsanalyse?

Det er flere grunner til å gjøre innholdsanalyser:

 • Du får en god oversikt over type innhold på nettsiden.

 • Det kan beskrive hva som kan være problematisk ved innholdet.

 • Det gir grunnlag for en felles forståelse for kvaliteten på innholdet.

 • Det hjelper deg til å finne ut hvilke sider som er nødvendige og ikke.

 • Det konkretiserer vedlikeholdsarbeidet.

Slik gjør du en innholdsanalyse

Teamet etablerer en felles forståelse for kriterier som skal brukes i innholdsanalysen. Gjennomfør de første evalueringene sammen, slik at dere sikrer en lik bruk av kvalitetskriterier og har en felles tolkning av kvalitet på sidene. Fordel arbeidet mellom dere etter hvert.

Store nettsteder kan ha mange titusen undersider. Da bør det gjøres et utvalg av hvilke sider som skal gjennomgås. På store nettsteder kan analysen avgrenses til én seksjon, én kategori eller én innholdstype.

Vurder kvaliteten på innholdet

Kvalitet kan være så mye.

 1. Bestem dere for hva dere skal vektlegge.

 2. Lag felles vurderingskriterier før dere starter analysen.

 3. Bruk regneark.

 4. Lag en egen kolonne i regnearket der kvaliteten beskrives. Bruk ord og fargekoding. For eksempel ord som god, mindre god, dårlig og slett.

 5. Lag en egen kolonne med forklaring på hvorfor innholdet er bra eller dårlig. Kategoriser etter kvalitet og relevans. (Bruk modellen nedenfor.)

Eksempler på vurderingskriterier:

 • Teksten er forståelig og har et klart språk

 • Innholdet er relevant for brukeren.

 • Titlene er gode og passer til innholdet.

 • God struktur, og bruker finner viktig innhold.

 • Innhold og lenker er oppdaterte.

 • Medieinnhold som bilder, illustrasjoner, lyd eller video er av god teknisk kvalitet og passer til øvrig innhold.

 • Innholdet er universelt utformet.

 • Lenker og knapper til viktige sider og brukeroppgaver er tydelige.

Hvilken kvalitet og relevans har innholdet?

Illustrasjonen viser en modell med fire bokser fordelt i to rader og to kolonner. Øverst til venstre står det "liten relevans", "høy kvalitet" og "slett", øverst til høyre står det "stor relevans", "høy kvalitet" og "behold". Nede til venstre står det "liten relevans", "lav kvalitet", "slett" og nede til høyre: "stor relevans", "lav kvalitet" og "forbedre".
Åpne bilde i et nytt vindu

Kategoriser kvaliteten og relevansen med utgangspunkt i de fire kategoriene i modellen. Innhold som er lite brukt, kan slettes om det har lav kvalitet og lite relevans. På innhold med stor relevans, men lav kvalitet, må det skje forbedringer, og innholdet må muligens plasseres mer synlig på nettstedet.

Bruk analysen som grunnlag når du skal planlegge vedlikehold av et nettsted.

Eksempel på innholdsanalyse av posten.no

Her ser du et utdrag av innholdsanalyse av seks kjernesider på posten.no (november 2021). Innholdsanalysen viser at alt innholdet er relevant, men at det er potensial for å gjøre noen justeringer for å øke brukskvaliteten for brukeren.

Illustrasjonen viser et utdrag av innholdsanalysen av nettstedet posten.no. Det er seks kolonner nedover og sju bortover, med informasjon om plassering i hierarki, tittel, URL, og markering av kvalitet og relevans. Vurdering av kvalitet og relevans på brukeroppgavene er markert med farger og tall. Gul og grønn farge betyr høy kvalitet og relevans, oransje og lysegrønn markerer middels kvalitet og relevans. I siste kolonne står det kommentarer.
Åpne bilde i et nytt vindu

Filer

Planlegg vedlikehold

Etter at innholdsanalysen er gjennomført, er det på tide å ta tak i nettinnholdet. Det er mye som kan gjøres, og på store nettsteder er det begrenset hva som er realistisk å få til. Derfor må det gjøres noen valg.

 • Skal det være flere eller færre sider på nettstedet?

 • Hva skal bort, og hva mangler?

 • Trenger nettstedet eller kjernesider et redesign?

 • Skal det lages nye tekster, eller skal tekster forbedres?

 • Skal enkelte sider tilpasses ulike målgrupper med forskjellige versjoner, eller skal en side lages uavhengig av målgruppen?

 • Hva endres, og hva kan endres? Avgjør grad av hast.

Innholdsanalyse og revidering bør skje fortløpende

Jobb med innholdsanalyse og vedlikehold kontinuerlig for et nettsted, ikke gjør det kun når nettsiden skal redesignes.

Hva som er relevant og har høy kvalitet en periode, kan senere bli utdatert eller uriktig. Da vil det gå ut over brukskvaliteten og verdien til nettstedet for virksomheten. Gå derfor gjennom innholdet med faste intervaller. Avklar hvem som har ansvar for innholdet, hvem som skal revidere, og hvor ofte det skal gjøres.

Kilde

Dalen, O. og Rønjum, E. H. (2012). Slik lykkes du endelig med innhold på nett. Vigmostad & Bjørke.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 10.11.2021