Hopp til innhold

Fagstoff

Lag et portrettintervju: forberedelsesfasen

Du skal skrive et digitalt portrettintervju med en person som kan knyttes til en aktuell sak i nyhetsbildet. Her får du tips til hvordan du kan forberede portrettintervjuet.
En mann med sikspens og et lurt smil ser inn i kameraet gjennom et forstørrelsesglass, slik at det ene øyet hans blir komisk stort. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Denne læringsressursen gir deg råd og tips til hvordan du kan løse denne oppgaven:

1) Gjør research, oppsøk ulike kilder

«Research» er det arbeidet du gjør før intervjuet. Målet er å være mest mulig forberedt slik at du kan stille gode spørsmål.

  • Research på internett: Bruk 15 minutter på å finne ut mest mulig om intervjuobjektet ditt ved å bruke internett. Du kan for eksempel sjekke ut sosiale medier som Instagram, Facebook og TikTok, og du kan søke på navnet til intervjuobjektet i en søkemotor.

  • Vær varsom med sensitiv informasjon: Dersom du finner informasjon som kan sette intervjuobjektet i et dårlig lys, eller som er av privat karakter, må du være varsom. Opplys, avklar og bli enig med intervjuobjektet om hvordan du skal håndtere slik informasjon.

  • Oppsøk nære bekjente av intervjuobjektet: Familie, venner og kollegaer kan gi god informasjon om personen du skal intervjue. Det er nemlig ved å oppsøke mange ulike kilder du kan få bred informasjon om intervjuobjektet ditt. Målet med portrettintervjuet er å gå i dybden og gi publikum ny kunnskap om personen. Skriv ned eller ta opp det kildene dine sier, med mobiltelefonen.

2) Lag gode intervjuspørsmål

Gode spørsmål er viktig for å få til både et spennende intervju og et godt sluttprodukt. Men hva kjennetegner gode spørsmål?


  • Lag spørsmål som er åpne. Det vil si at du ikke skal stille ja/nei-spørsmål, men spørsmål der intervjuobjekt kan utdype hva hun eller han mener.

  • Ta utgangspunkt i det du fant ut i researchen: For eksempel: «Alle sier at du er en snill gutt, men har du noen ‘slemme’ sider også?»

  • Lag mange spørsmål! Det er bedre å ha med for mange spørsmål enn for få. Da kan du heller sløyfe dem du mener er mindre relevante, om tida blir for knapp.

  • Husk å avklare om det er i orden for intervjuobjektet, dersom du vil ta bilder og/eller gjøre opptak.


CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2021

Læringsressurser

Skriving i mediefag