Hopp til innhold

Fagstoff

Skriftlig kommunikasjon – intern

De fleste yrker krever at du kommuniserer skriftlig med andre internt på arbeidsplassen din. Her får du noen tips til hva du må tenke på når du skriver tekster som er ment for kolleger.
Armer som samarbeider over et bord med post-it lapper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordeler med skriftlig kommunikasjon

Når du skriver noe ned, er det mye lettere å komme tilbake til det enn når du bare har sagt det. Derfor er det mange typer situasjoner der det er viktig å bruke skriftlig kommunikasjon internt på jobb.

I møter er det viktig å skrive referat som viser hva dere ble enige om og hvem som skal gjøre hvilke oppgaver. I saker der du er pålagt å dokumentere arbeidet ditt, er det også viktig at du gjør dette skriftlig. Da kan du vise til dokumentet i ettertid.

Tenk over:

Hva er det viktig at du dokumenterer skriftlig i ditt yrkesfag?

Hvem er mottakeren?

Før du skriver en tekst i en jobbsammenheng, er det lurt å tenke på hvem teksten skal leses av. Du bør ta hensyn til dem når du skriver og tenke over hva slags forutsetninger de har for å få med seg innholdet i teksten.

Hva slags forkunnskaper har mottaker?

Når det er kolleger som er målgruppen for teksten din, kan du bruke fagspråk og ha med innhold som forutsetter at de har den samme fagkunnskapen som du har. Fagspråket kan gjøre at innholdet er lettere å forstå for denne gruppen, siden fagord ofte er mer spesifikke og presise enn ord i hverdagsspråket.

Hvis du tenker at kolleger uten samme fagbakgrunn som deg skal lese teksten, bør du skrive slik at det er mulig å forstå innholdet uten å ha fagkunnskapen din. Forklar vanskelige ord og uttrykk hvis du må bruke disse.

Er mottaker motivert til å lese teksten?

Hvis svaret er ja, kan du skrive litt lengre tekster enn om svaret er nei. Da må du skrive så kortfattet som mulig, og komme til saken raskt. Uansett er det lurt å skrive det viktigste først, slik du er sikker på at alle får med seg dette, selv om de ikke leser hele teksten.

Beskjed fra OD-komiteen på grønn tavle, med tegning av to frosker. Tekst: "OD-penger skal leveres til tillitseleven med kvittering i morgen. Hilsen OD-komiteen". Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tenk over og skriv ned stikkord til punktene:

  • Hvem skal lese de vanligste tekstene som du skriver på jobb?
  • Hvordan kan du tilpasse tekstene du skriver til disse gruppene?

Overskrifter og bilder gjør innholdet lettere å oppfatte

Bruk overskrifter som beskriver innholdet i teksten på en enkel måte. Dette er også lurt å tenke på når du skriver e-post eller kommuniserer skriftlig på andre elektroniske plattformer. Bruk emnefeltet i e-posten til å få fram hva meldingen handler om.

Mellomtitler i lengre tekster kan gjøre det lettere for leseren å hente ut informasjonen du vil formidle.

Bilder kan også være med på å gjøre budskapet ditt klarere. Hvis du for eksempel skal beskrive en prosedyre for hvordan en bestemt oppgave skal utføres, kan bilder være oppklarende. Det ser du tydelig i denne saken fra NRK om håndvask:

NRK: Slik vasker du hendene riktig.

Tenk over og diskuter:

Hvordan bidrar mellomoverskriftene og bildene i denne teksten til å gjøre innholdet lett å oppfatte?

Avsnitt gjør det lettere å lese lengre tekster

Hvis du skal skrive lengre tekster i en jobbsammenheng, som for eksempel rapporter, er det viktig å bruke avsnitt. Som en regel kan du lage ett avsnitt for hvert hovedpoeng eller tema. Det er mye lettere å hente ut informasjon når hvert poeng har et eget avsnitt.

Ryddige avsnitt får du også hvis du innleder avsnittet med en såkalt . Resten av avsnittet får da utdype eller forklare denne temasetningen. Dette gjør du ved å komme med utfyllende informasjon, forklaringer eller eksempler. Avsnittene i denne teksten er for eksempel bygget opp på denne måten.

Støy i skriftbildet

Skrifttypen du velger påvirker også lesbarheten i en tekst. Hvor mange forskjellige typer og størrelser pleier du å ha i dine dokumenter?

Når mange skriftblandinger skaper støy, handler det om at det blir for mange kontraster. En skrifttype har en form som er nøye designet av en designer. Det er ingen selvfølge at formen til en skrifttype passer med en annen skrifttype. Skal du blande skrifttyper, må du altså vurdere dette nøye.

Hvis det er mange detaljer på en skrift, bør den ikke blandes med en annen detaljert skrift. Da kan det bli for mange detaljer å forholde seg til, som kan føre både til visuell støy, til at det blir vanskelig å lese, og dermed til støy i formidlingen av budskapet.

Eksempel på skrift som skaper støy. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Underskrift er viktig

I mange yrkesrelaterte tekster er det viktig å vite hvem som er avsenderen. Eksempler på slike tekster er skaderapporter og jobbsøknader. Husk derfor alltid på å skrive under med navnet ditt, og tittelen din, der det er relevant.

Tenk over og skriv ned noen stikkord til punktene:

  • Har du eksempler på tekster i ditt yrkesfag der det er viktig å skrive under med navnet ditt?
  • Hvordan hjelper inndelingen i avsnitt deg i denne teksten?

Kan du skrive deg til et bedre arbeidsmiljø?

Som ansatt i en bedrift kan også du bidra til å styrke samholdet i bedriften ved å tenke over hvordan du kommuniserer internt med kolleger. Dette gjør du ved å være bevisst på å ha en positiv og profesjonell tone når du skriver dokumenter som er ment at kolleger skal lese.

Tenk over og kom med et forslag:

Hvordan kan du få til en positiv tone på lappen som sier at alle må sette inn i oppvaskmaskinen?

Oppsummer det du har lest:

Skriv fem til ti setninger om skriftlig kommunikasjon med interne. Prøv å bruke dine egne ord når du formulerer setningene.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker, Inger Sporaland og Kari Roksvaag Rønning.
Sist faglig oppdatert 03.10.2019

Læringsressurser

Skriving i mediefag