Hopp til innhold

Øvelse

Idéutvikling i tekster

Idéfasen, det du gjør før du begynner å lage selve teksten, er kanskje den viktigste arbeidsfasen. Det gjelder alle teksttyper og sjangere, men ikke minst når du skal skrive kreative sjangere som kåseri og essay.

En tyv stjeler en lyspære. Grafisk.

Å utvikle egne idéer innebærer ofte å hente inspirasjon fra flere steder og "stjele idéer" som du videreutvikler.

I teksttyper og sjangere der du skal ta for deg et tema fra flere ulike innfallsvinkler, er det lurt å bruke egne tanker og assosiasjoner, men også andre kilder for å finne informasjon og inspirasjon. Jo mer du gjør ut av dette forarbeidet, dess enklere er det å få idéer til hvordan du kan skrive om temaet.

Det er viktig at du i denne idéfasen skriver ned alle tankene, innspillene og informasjonen i stikkordsform, uten å begrense hva som skal med. Alt er relevant i denne fasen. Det er først når du skal begynne å strukturere og skrive teksten din at du skal velge ut hva du vil bruke.

Følg stegene i en idéutviklingsprosess

  • Du kan skrive rett inn i skriveboksene i denne malen.
  • Når du er ferdig med øvingen, eksporterer du helt enkelt det du har skrevet til et tekstbehandlingsprogram, og så lagrer du teksten på din egen PC.
Sist faglig oppdatert 11.10.2018
Skrevet av Marthe Johanne Moe, Lene Lie og Majken Boysen

Læringsressurser

Skriving i mediefag

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs