Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv en nyhetssak

Skriv en nyhetsartikkel steg-for-steg.
Hånd på tastatur. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

1 Skriv en tittel

Hvis du sliter med å komme i gang, skriv ned de tre viktigste stikkordene for vinklingen din og jobb ut fra disse.

2 Skriv en ingress

Husk at også denne kan endres flere ganger underveis, men at det å skrive en ingress tidlig i arbeidsprosessen vil hjelpe deg med både å bestemme vinkling og å spisse den.

Sliter du med ingressen, kan du godt skrive en litt lang setning uten å tenke på hvilke ord du bruker, og så heller korte den ned etter hvert.

3 Vis ingress og tittel til en klassekompis

  • Forstår vedkommende hva saken handler om?
  • Får vedkommende lyst til å vite enda mer om saken?

Hvis ikke, må du jobbe mer med både tittel og ingress før du går videre.

4 Start arbeidet med brødteksten

Du skal så skrive de to første avsnittene av brødteksten. Som du sikkert husker, skal en nyhetsartikkel struktureres etter den omvendte pyramiden eller trekanten for fallende viktighet, som i praksis betyr at du skal starte med det viktigste og avslutte med det som er mindre viktig.

De to–tre første avsnittene, i tillegg til tittel og ingress, kan du se på som toppen av trekanten, og altså tenke at her skal alt være viktig og helt i tråd med den spissede vinklingen din.

5 Ferdigstill brødteksten

Du må komme med noe nytt i teksten. Har du hatt mest fokus på fakta så langt, få inn noen sitater. Har du hatt mest fokus på sitater, få inn mer fakta. Har du latt en kilde få snakke mye, så la en annen snakke nå.

Vi kan godt tenke at du her er ved midten av trekanten. Du skal fortsatt holde deg til vinklingen, men akkurat den spissingen du skulle holde deg til i tittel, ingress og starten av brødteksten, kan du løsne litt på nå.

Ta avsnitt for avsnitt. Når du er ferdig med en kilde, går du over på neste. Når du er ferdig med ett poeng, går du over til neste, og så videre. Pass bare på å skrive en overgang mellom avsnittene.

Husk å veksle mellom fakta, indirekte sitat og direkte sitat.

Mange er bekymret for å ikke skrive langt nok, men ikke tenk på lengde nå! Din jobb er ikke å skrive langt. Og ikke tenk på avslutning. En nyhetsartikkel trenger ingen fancy avrunding. Du slutter når du har skrevet det som er relevant, og avslutter enkelt og greit med et punktum etter siste setning.

Husk også å skrive en kort bildetekst til hvert av bildene dine.

Se over teksten!

Du har nå et ferdig produkt klart. Det siste du må gjøre, er å lese gjennom teksten din og sjekke tre ting:

  1. Stemmer fortsatt tittel og ingress med sakens vinkling, eller skal de endres?
  2. Føler du at det er god flyt i språket når du leser gjennom, eller skal du endre en setning her og der? Et triks er å lese teksten høyt for deg selv. Der det stopper opp i opplesningsflyten, kan det være lurt å gjøre justeringer. Husk at det ofte bare skal små endringer til for å løfte kvaliteten på teksten
  3. Har du lagt til bilde, bildetekst og byline? Da er du klar og kan snakke med læreren din om publisering.
CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 05.06.2020

Læringsressurser

Skriving i mediefag