Hopp til innhold

Fagstoff

Publisering og lovverk

Publisering av medieuttrykk er regulert. Du må ta hensyn til bestemte regler når du skal publisere noe. Brytes en lov, kan publiseringen av et medieuttrykk havne i retten.
Bilde som viser forskjellige publiseringsmetoder. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å publisere vil si å sende medieuttrykket sitt ut i det offentlige rom. Publiserer du noe, er du underlagt de samme reglene som regulerer alle publiserte medieuttrykk.

Reglene gjelder enten medieuttrykkene er publisert av et kommunikasjons-, reklame- eller designbyrå – eller av en frilanser som tar betalt for tjenestene sine. Selv om du som elev har noe mer å gå på enn en profesjonell aktør, gjelder de samme reglene også for deg, når du publiserer offentlig.

Lovverk og juridisk rådgivning

Opphavsrett, varemerkeloven, personopplysningsloven og loven om markedsføring regulerer hva som er lov og ikke lov. Reglene er ofte komplisert å sette seg inn i. Får du problemer eller lurer på hva som gjelder av lovgivning ved publisering, er det derfor lurt å søke juridisk rådgivning.

Rødt paragraftegn i forkant av mange hvite. Lov og rett. Foto

Jobber du med grafisk design, web-design eller illustrasjon og animasjon, eller er student innen disse fagområdene, kan du bli medlem av Grafill. Organisasjonen har juridisk rådgivning som en av tjenestene de tilbyr sine medlemmer.

De fleste medlemsorganisasjoner for medieyrker har jurister som du kan få råd fra, enten du jobber som frilanser eller i et designbyrå.

Hvorfor det blir søksmål

I skolesammenheng er det sjelden spørsmål om å tjene mye penger på et medieprodukt. Derfor skal det mye til for at en skoleelev skal få problemer av juridisk art.

Når personer eller bedrifter blir saksøkt, er grunnen at saksøker vet, eller har grunn til å tro, at noen tjener penger på et arbeid som allerede er blitt utført.

CC BY-SASkrevet av Andreas Søndervik.
Sist faglig oppdatert 21.05.2019

Læringsressurser

Etikk og lovverk 2