Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bilder av barn i krig

Bildet av tre år gamle Aylan Kurdi fra Kobani i Syria preget avisforsider og TV-nyheter verden over. Hva er det ved bilder av barn i krig som vekker så sterke følelser?

Oppgave 1

Studer de seks bildene i bildekarusellen. For hvert bilde skal du svare på følgende spørsmål:

 1. Hva har skjedd før dette bildet ble tatt?
 2. Hva skjer etter at bildet er tatt?
 3. Hvorfor har fotografen valgt å beskjære dette bildet akkurat slik?
 4. Hva befinner seg utenfor bilderammen?
 5. Hva forteller disse bildene om hvordan krigen rammer barn?
Liket av en liten kurdisk gutt i vannkanten. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2

 1. Bildet av tre år gamle Aylan Kurdi fra Kobani i Syria preget avisforsider og TV-nyheter verden over.

  • Hva er det ved dette bildet som vekker så sterke følelser? Hvilke konnotasjoner skaper det?

  • Skriv et notat på ca. 100 ord der du gjør redet for dette spørsmålet.

 2. I ettertid har engelske og amerikanske aviser fokusert på at Aylans familie hadde rømt til Tyrkia for tre år siden. Det hevdes blant annet at farens motivasjon for å rømme videre til Canada var at han ønsket seg nye tenner. Media created story behind Aylan Kurdi

  • Endrer dette din oppfatning av budskapet i bildet? Hvorfor? Hvorfor Ikke?

  • Hvorfor tror du nettstedet Weaselzippers, som videreformidler denne informasjonen, har valgt å bruke bildet av en høyst levende og smilende Aylan?

Oppgave 3: «Fire hjørner»

«Fire hjørner» er en øvelse der du tar stilling til forskjellige spørsmål eller påstander. Dette gjør at du blir oppmerksom på egne meninger og holdninger, og får en økt forståelse av andres synspunkt.

Les Sven Egil Omdals mediekommentar Gutten, døden og etikken. Ta utgangspunkt i bildet av Aylan Kurdi.

Heng opp en plakat i hvert av de fire hjørnene i klasserommet med svaralternativene:

 • ja
 • nei
 • litt
 • vet ikke

Når påstandene leses opp, går dere til det alternativet som passer best med det dere selv føler er riktig. Deretter diskuterer dere valget dere gjorde i gruppa og/eller i plenum.

Påstander som kan brukes:

 1. En hedrer best Aylan ved ikke å publisere dette bildet!
 2. Et slikt bilde har ikke noen virkning utover å massere samvittigheten til all verdens passive følere!
 3. Uten bildene av likhaugene ville ikke Holocaust hatt samme posisjon i vår bevissthet!
 4. Av og til er det riktig å bryte de presseetiske reglene og vise krigen i all sin gru.

Spørsmål som kan stilles:

 1. Var det riktig av pressen å publisere bildet av Aylan Kurdi?
 2. Ville du har publisert dette bildet på din egen Facebook-profil?
 3. Er det uverdig å bruke bilder av barnelik for å fremme et politisk standpunkt?
 4. Snur du deg bort når du ser slike bilder i mediene?
 5. Er det riktig av oss nordmenn å ta imot syriske flyktninger?
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Jan-Arve Overland.
Sist faglig oppdatert 09.04.2018

Læringsressurser

Etikk og lovverk 2