Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering filmproduksjon

Her kan du sjekke forståelsen din av emnet filmproduksjon. Har du fått med deg alt?

Filmklapper foran ansiktet til en person. Foto.

Hva kan du om filmproduksjon? Sjekk forståelsen din i denne egenvurderingen.

Har du forstått?

Svarer du ja på spørsmålene nedenfor, har du god greie på filmproduksjon.

Vg1

 • Jeg er kjent med kameraet, tekniske spesifikasjoner og hvordan jeg forbereder opptak.

 • Jeg kjenner til fagbegreper om kameraets bevegelser, utsnitt og perspektiv.

 • Jeg kan en del om oppløsning og bildeformater i en videoproduksjon.

 • Jeg kan redigere videofiler i et egnet redigeringsprogram og eksportere i riktig filformat.

 • Jeg kjenner til de mest typiske dramaturgimodellene, som Hollywood-modellen.

 • Jeg kan gjennomføre en enkel videoproduksjon.

 • Jeg har brukt storyboard i planleggingen av en produksjon.

 • Jeg kan lage synopsis og et enkelt manus.

 • Jeg har øvd meg på kontinuitetsklipping og forstår hva som menes med aksebrudd og jumpcut.

Vg2

 • Jeg kan planlegge en filmproduksjon fra A til Å.

 • Jeg har prøvd å lage en dramaturgi med anslag, vendepunkt og klimaks.

 • Jeg er blitt mer bevisst på karakterutvikling og hvordan jeg kan lage interessante fiktive personer.

 • Jeg har fått trening i å gjøre forarbeid slik de gjør i filmbransjen.

 • Jeg har skrevet manus i et manusprogram.

 • Jeg vet hva skuddliste og produksjonsplan er.

 • Jeg har drevet med iscenesettelse og forstår hva som menes med scenografi.

 • Jeg kan publisere produksjonen min i passende format og i egnet kanal.


Kan du forklare begrepene?

Fagbegreper

Sist faglig oppdatert 14.06.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal

Læringsressurser

Filmproduksjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriell