Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering filmproduksjon

Her kan du sjekke forståelsen din av emnet filmproduksjon. Har du fått med deg alt?
Filmklapper foran ansiktet til en person. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har du forstått?

Svarer du ja på spørsmålene nedenfor, har du god greie på filmproduksjon.

Vg1

 • Jeg er kjent med kameraet, tekniske spesifikasjoner og hvordan jeg forbereder opptak.

 • Jeg kjenner til fagbegreper om kameraets bevegelser, utsnitt og perspektiv.

 • Jeg kan en del om oppløsning og bildeformater i en videoproduksjon.

 • Jeg kan redigere videofiler i et egnet redigeringsprogram og eksportere i riktig filformat.

 • Jeg kjenner til de mest typiske dramaturgimodellene, som Hollywood-modellen.

 • Jeg kan gjennomføre en enkel videoproduksjon.

 • Jeg har brukt storyboard i planleggingen av en produksjon.

 • Jeg kan lage synopsis og et enkelt manus.

 • Jeg har øvd meg på kontinuitetsklipping og forstår hva som menes med aksebrudd og jumpcut.

Vg2

 • Jeg kan planlegge en filmproduksjon fra A til Å.

 • Jeg har prøvd å lage en dramaturgi med anslag, vendepunkt og klimaks.

 • Jeg er blitt mer bevisst på karakterutvikling og hvordan jeg kan lage interessante fiktive personer.

 • Jeg har fått trening i å gjøre forarbeid slik de gjør i filmbransjen.

 • Jeg har skrevet manus i et manusprogram.

 • Jeg vet hva skuddliste og produksjonsplan er.

 • Jeg har drevet med iscenesettelse og forstår hva som menes med scenografi.

 • Jeg kan publisere produksjonen min i passende format og i egnet kanal.


Kan du forklare begrepene?

Fagbegreper

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 14.06.2021

Læringsressurser

Filmproduksjon