Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag minidokumentar om å være skeiv

Lag en kort dokumentar om det å være skeiv der du bor, inspirert av dokumentarfilmen "Bygdehomo". Jobb sammen i grupper, og produser i lyd- eller videoformat.

Til inspirasjon

Før dere begynner, bør dere se dokumentarfilmen Bygdehomo fra 2018. Den varer i 17 minutter. I filmen møter vi Bjørn-Tore som er tilbake i hjembygda Volda for å delta på Norges første Bygdepride. Julia Dahr og Julie Lunde Lillesæter har ansvar for manus og regi.

Arbeidsoppdrag

Del klassen i mindre grupper. Hver gruppe skal lage en kort dokumentar i lyd- eller videoformat. Lengden bør være maksimalt ti minutter. Dokumentaren skal handle om det å være skeiv i bygda eller byen dere bor i.

Gruppene bør, så langt som mulig, unngå å bruke de samme intervjuobjektene.

1. Forarbeid og planlegging

Research

Søk etter nettartikler som handler om skeive i deres nærmiljø og ulike problemstillinger knyttet til det å være skeiv. Les for eksempel fagartiklene Seksuell orientering og Hva er kjønnsmangfold?.

Vinkling og medvirkende

Nærbilde av at et par holder hender. Begge personene har på seg shorts. Den ene har nettingstrømper, og den andre har regnbuestrømper. Foto.

Velg vinkling på historien dere vi fortelle. Den kan for eksempel handle om

  • å "komme ut av skapet" til familie og venner der dere bor

  • hvordan skeive kan finne en kjæreste der dere bor

  • hvordan det er å ha skeive foreldre der dere bor

  • bruk av nedsettende betegnelser om skeive på skolen eller på fotballbanen, og hvordan dette oppleves dersom du selv er skeiv

  • religiøse og kulturelle problemstillinger knyttet til det å være skeiv der dere bor

  • diskriminering av skeive i arbeidsliv og foreningsliv

  • hvordan folk på hjemstedet deres ser på pride-parader og bruk av pride-flagg

Når dere har valgt vinkling, må dere finne fram til og gjøre avtale med aktuelle deltakere i dokumentaren. Forklar hva opptakene skal brukes til.

Manus og produksjonsplan

Lag et grovmanus for historien dere vil fortelle. Juster manuset underveis dersom dere oppdager nye sider ved historien.

Lag en produksjonsplan som forteller hvilke opptak dere trenger, hvor og når opptakene skal gjøres, og hvem som har ansvar for hva (avtaler, regi, lyd, foto, klipping).

Husk at en dokumentar ikke bare er et intervju, men en fortelling. Bruk dokumentaren Bygdehomo som inspirasjon når det gjelder form og innhold. Les også fagartikkelen om ulike fortellemåter i dokumentar.

Dere kan også bruke Maler for planlegging av film.

2. Gjennomføring

Pass på lyden

I en dokumentar er det viktig med god lyd. Derfor bør dere bruke ekstern mikrofon dersom dere har tilgang til det under opptak. Les gjerne fagartikkelen om hvordan man sikrer god lyd i film.

Finn ekstra innhold

For å lage dokumentar trenger dere mye innhold. Derfor kan det være lurt å supplere egne opptak med materiale som finnes fra før.

Sjekk nettsteder som tilbyr delbare bilder, video, lyd og grafisk innhold. Se blant annet fagartikkelen "Finn innhold du kan bruke og dele".

Husk at sitatretten gjør det mulig å bruke eksisterende lyd- eller filmklipp for å eksemplifisere og illustrere poeng, se fagartikkelen "Om sitatretten".

Mann sitter foran en stasjonær datamaskin og redigerer et bilde av en strand. Foto.

Klipping og lagring

Sett sammen de ulike elementene til en sammenhengende fortelling i et egnet redigeringsprogram. Juster klipp, bilder og lyder, og legg eventuelt til flere effekter.

Husk å få med tittelen og en plakat med produksjonsopplysninger og kreditering av medvirkende til slutt.

Lagre lyd- eller videoarbeidet i riktig format, for eksempel filformat MP3 (lyd) og MP4 med H.264 (video).

Hvis dere skal publisere på internett, kan dere velge en streng lisens som CC-BY-NC-ND (navngivelse, ikke-kommersiell, ingen bearbeidelse). Da kan ikke andre endre arbeidet deres eller tjene penger på det. Les mer i fagartikkelen om Creative Commons og lisenser.

3. Vurdering

Vis filmen i klassen og be om tilbakemelding fra lærer og medelever.

Hver elev lager deretter en skriftlig refleksjonsrapport som beskriver prosessen og produktet. Reflekterer over valgene som ble gjort underveis i produksjonsprosessen. Vurder bruken av utstyr og programvare. Har dere oppnådd god nok kvalitet på det ferdige resultatet? Reflekter også over hva du lærte om det å være skeiv i byen eller bygda du bor i.

Dersom du ønsker det, kan du bruke denne malen som støtte i skrivearbeidet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal og Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 28.04.2022

Læringsressurser

Filmproduksjon