Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gruppearbeid: Utvikle en filmidé

Jobb i grupper, og bruk det dere har lært om idéutvikling og kreative metoder, når dere skal løse et filmoppdrag sammen. Bruk idéutviklingsmetoder for å skape en filmidé som dere senere kan utvikle til en historie.
Et stort filmkamera står montert på et stativ. En hånd justerer på objektivet. Foto.

Jobb strukturert med idé- og planlegging i fasen . Pre betyr «før» og handler om arbeidet som gjøres før opptak. Preproduksjonen er den fasen som gjerne tar lengst tid i en profesjonell filmproduksjon. Gjør dere grundig arbeid i preproduksjonsfasen, vil produksjonen (opptakene) og postproduksjonen (etterarbeidet) gå lettere og raskere.

Framgangsmåten i dette oppdraget kan dere gjerne bruke i arbeidet med idéutvikling og planlegging i andre filmproduksjoner.

Fase 1: Bli trygg i gruppa

Bruk litt tid på å skape god stemning i gruppa før dere starter det kreative arbeidet. Gjør for eksempel denne oppvarmingsøvelsen:

Finn tre ting dere har felles, og tre ting som skiller dere fra hverandre.

Her finner dere flere bli-kjent-øvelser.

Fire ungdommer sitter rundt et bord i skolegården og prater. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fase 2: Finne ideer


Når gruppa er etablert, skal dere sammen utvikle en idé til en kortfilm. Skap en idé til en kortfilm basert på ett av disse stikkordene:

  • annerledes
  • dilemma
  • respekt
  • rasisme


Bruk én eller flere kreative metoder for å komme i gang med idéutviklingen:

Relatert innhold


Til inspirasjon

På NDLA film er det en samleside for filmer med lignende tema: Filmer om minoriteter, mangfold og utenforskap.

Fritt Ord har en årlig konkurranse om ytringsfrihet og demokrati. Her kan du se et tidligere vinnerbidrag om rasisme.

Fase 3: «Kill your darlings»

Nå har dere forhåpentligvis kommet på flere ideer til en film. Da er det tid for å være mer kritisk og kaste ideene som ikke skal brukes. «Kill your darlings» er et begrep i mediebransjen. Det betyr at man må gi slipp på noe man liker godt, for å kunne satse fullt på den ideen man tror vil fungere best.

To hender skriver på post-it-lapper som er festet på et vindu. Foto.

Fase 4: Videreutvikle ideen

I denne fasen skal dere utvikle den ene ideen videre. Nå er det på tide å tenke grundigere gjennom filmens premiss, altså plottet og hva filmen handler om. Hva er konflikten? Hvordan kan dere bygge opp dramaturgien?

En typisk filmfortelling starter med en naturlig historie som utsettes for et brudd. Som for eksempel i Shakespeares Romeo og Julie: To stykker blir kjærester, men familiene aksepterer ikke forholdet.

En metode for å finne bruddet, eller variasjonen i historien deres, er å teste ut «så skjer det noe»-leken.

«Så skjer det noe»-leken

Poenget med denne øvelsen er å skape framdrift og spenning i historien (dramaturgi). En i gruppa starter med å si noe som har tilknytning til historien dere vil fortelle. Dere andre følger opp med spørsmål som: Hva skjer videre? Hvordan reagerer han/hun? Hva sier han/hun? Plutselig skjer det noe! Hva?

Bytt på å stille spørsmål og gi svar.

Her er et eksempel på hvordan dere kan stille spørsmål for å drive en handling framover:
Klipp fra NRK-programmet Karl Johan, klikk på Folkets film: Under 60 seconds.

Fase 5: Evaluer prosessen

Nå begynner forhåpentligvis ideen deres å ligne en historie med et klart premiss og tema. Da er det tid for å evaluere idéprosessen.

Sett av 15 minutter til å reflektere over samarbeidet og idéutviklingsmetodene deres.

  • Hvordan var det å gjøre bli-kjent-øvelser? Kan dere komme på grunner til å ha slike leker i starten av et gruppearbeid, og grunner til å la være?
  • Hvilken/hvilke idéutviklingsmetode(r) brukte dere? Hva var bra, og hva var utfordrende med metodene?
  • Hvorfor kan det være smart å teste ut ulike metoder for idéutvikling?
  • Ble dere mer kreative i idéprosessen?
  • Har dette oppdraget bidratt til at dere nå gjør forarbeidet i filmproduksjoner grundigere? Hvorfor, hvorfor ikke?
  • Nevn én ting hver som dere vil ta med dere videre i læringsarbeidet deres.


Når dere har reflektert ferdig, kan dere vurdere å fortsette preproduksjonsarbeidet med å lage synopsis, manuskript og storyboard til filmen. Hør med læreren deres om dere har tid til å gå videre i prosessen!

Relatert innhold
CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 03.03.2021

Læringsressurser

Filmproduksjon