Hopp til innhold

Oppgave

Tegn storyboard til filmen Sin City

Tegn et storyboad som viser de ulike tagningene i anslaget til filmen Sin City.

For hvert bilde skal du beskrive:

  • hvilket bildeutsnitt som brukes
  • hvilken kameravinkel som brukes
  • eventuelle kamerabevegelser
  • hvilken lyssetting som brukes
  • angi replikker eller voice-over
  • angi bruk av andre lydkilder

Storyboardskjema (eksempel)

Mal storyboard

Filer

  • Mal storyboard (PDF)
tegnserierute Sin City

Scenebilde Sin City

Sist faglig oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmproduksjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale