Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Fortell med subjektivt kamera

Utforsk hvordan subjektivt kamera påvirker vår forståelse av en film, og produser egne opptak.

Oppgave 1

Se filmen Wheels (YouTube.com).

Hva oppnår filmskaperne ved å konsekvent bruke subjektivt kamera i denne filmen?

Oppgave 2

Velg a eller b.

Bilde av gutt i rullestol. Fugleperspektiv.
  1. Lag en tilsvarende film på ett minutt, der du ved hjelp av subjektivt kamera viser hvordan verden oppleves for en person som har en funksjonshemming.

  2. Lag to filmscener, hver på 30 sekunder, der du bruker både perseptuell og konseptuell synsvinkel som virkemiddel.

    Se siden Subjektivt kamera (ndla.no) for mer informasjon om disse synsvinklene.

Filmscene 1

Nærbilde av ung kvinne og ung mann. Begge har solbriller på. De smiler og ser på hverandre. Foto.

Film et møte mellom en gutt og ei jente. Bruk ulike synsvinkler.

Film et møte mellom en gutt og ei jente. Film deler av filmen fra jentas synsvinkel.

Filmscene 2

Film et møte mellom en gutt og ei jente. Film deler av filmen fra guttens synsvinkel.


Sist faglig oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmproduksjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs

Kildemateriale