Hopp til innhold

Egenvurdering

Dokumentasjon av medieproduksjon

Dokumenter arbeidet ditt med medieproduksjonene. Reflekter over hvordan du har løst oppdraget, hvordan du har utviklet idéen og planlagt produksjonen og hvilke valg du har tatt underveis.

LK20
Sist oppdatert 23.11.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Produksjon og analyse