Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Etter arbeidet med denne læringsstien skal du

  • kunne beskrive prosessen fra planlegging til publisering av et medieprodukt

  • kjenne til hvordan produksjonsprosessen er i ulike mediebransjer

  • kjenne til hva som kjennetegner en god produksjonsprosess 

  • kunne anvende denne kunnskapen i planlegging og evaluering av egen arbeidsprosess