Hopp til innhold

Fagstoff

Kan og bør vi produsere all mat økologisk?

Økologisk matproduksjon er mer miljøvennlig enn konvensjonelt landbruk, men er det mer bærekraftig? Er økologisk produksjon en garanti for bedre dyrevelferd, og kan vi produsere nok økologisk mat til verdens økende befolkning?

Økologisk matproduksjon

Det er så mange meninger om økologisk matproduksjon. Noen hevder det er bedre for dyrene. Noen sier det er sunnere for menneskene, mens andre sier det ikke er forsvarlig om alle munner skal mettes. Vi har bedt tre forskere ved NMBU om å dele sine betraktninger om økologisk matproduksjon.

Kretsløp på gården

I konvensjonelt landbruk brukes kunstgjødsel, men disse ressursene er ikke ubegrensede i all framtid.

– Fosfor som brukes i kunstgjødsel, er en ikke-fornybar ressurs som vi snart er tomme for. I økologisk produksjon skjer gjødsling ved bruk av husdyrgjødsel, kompost eller grønngjødsel, og plantenæringsstoffene går dermed mest mulig i kretsløp på gården, forklarer professor Morten Jerven.

Økologisk jordbruk gir som oftest mindre avlinger, og bøndene produserer mindre mat på samme areal. I i-land er avlingene i økologisk produksjon lavere, men i u-land er det ofte motsatt.

– Småbønder i u-land kan oppnå bedre avlingsresultat hvis de lærer seg mer om bruk av lokale fornybare ressurser, sier Jerven.

Miljøhensynet er tydelig, men hva med mengde mat?

Verdens befolkning øker, og vi må produsere mer mat på de arealene vi allerede har. Det er rett og slett ikke mer jordbruksareal på kloden. For å gi best og størst mulig avling, trenger plantene vann, næring og beskyttelse mot skadegjørere.

– Næringstilførselen til plantene er en stor utfordring i økologisk planteproduksjon, og i stor skala er det bare mulig å oppnå 70 til 80 prosent av avlingsnivået til konvensjonell drift. Det betyr at om hele verden skulle legge om til økologisk, ville vi trenge å øke jordbruksarealet med minst 30 prosent. Det arealet har vi ikke, sier professor i planteproduksjon Morten Lillemo.

Dyrevelferd

Regelverket for de ulike husdyrproduksjonene spesifiserer kravene til dyrevelferd. Det kan være mer plass per dyr, at de skal ha noe å aktivisere seg med, at de skal ha et tørt, trekkfritt og mykt liggeunderlag på hvileplassen eller at de har tilgang til uteareal. Regelverket er styrende for dyrenes velferd, og det er derfor ikke nødvendigvis noen forskjell i dyrevelferden om produksjonen er økologisk eller ikke.

Professor i dyreatferd og dyrevelferd, Inger Lise Andersen, mener det er få eller ingen dyrevelferdsmessige fordeler med økologisk produsert melk fra ku i forhold til konvensjonell melkeproduksjon. Høner i økologisk landbruk har det derimot bedre.

– Siden kravet er færre dyr og mer plass i hønsehuset og tilgang til et uteareal for hønene, gir økologisk eggproduksjon en bedre dyrevelferd enn konvensjonell drift. Det forutsetter at uteområdet er tilrettelagt for at hønene skal trives ute, sier hun.

Denne artikkelen ble første gang publisert på www.nmbu.no 12. januar 2021. Gjengitt med tillatelse.

CC BY-SASkrevet av Mette Risbråthe NMBU og Janne Brodin NMBU.
Sist faglig oppdatert 18.01.2021

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!