Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Er det bærekraftig å spise kjøtt?

Debatten rundt kjøtt og hvor bærekraftig kjøtt er, kan være heftig, og meningene er mange. Hva vil det si at noe er bærekraftig? Er det bærekraftig å spise kjøtt? Sett deg inn i problemstillinga gjennom oppgavene på denne siden.
En ung kvinne holder en blyant mot haka mens hun ser opp i lufta og tenker. Hun sitter foran en fargerik vegg med ulike tall og symboler. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er mange sider som må belyses når du skal ta stilling til en sak. Mange debatter er basert på følelser eller at de som debatterer, ikke har satt seg godt nok inn i alle sider ved saken. I mange tilfeller er det heller ingen fasit på hva som er rett eller galt, men argumenter både for og imot.

Jobb med oppgavene nedenfor og få mer kunnskap om problemstillingene knyttet til om det er bærekraftig å spise kjøtt.

Oppgave 1. Påstander

I figuren ser du flere ungdommer som diskuterer temaet kjøtt og bærekraft. De kommer med ulike påstander. Trykk på påstandene for å få opp kommentarer til det de sier.

Del klassen i grupper. Hver gruppe jobber med hver sin påstand. Dere skal ta utgangspunkt i påstanden og finne argumenter som taler for og argumenter som taler mot. Alle gruppene presenterer arbeidet sitt for de andre i klassen etterpå.

Tips! Når du skal finne informasjon på nettet, er det lurt å være kildekritisk. Hvem står bak informasjonen? Er avsenderen pålitelig, argumentene saklige og påstandene etterprøvbare?

Oppgave 2. Arranger en debatt

Del klassen i to hvor den ene delen forbereder argumenter for hvorfor det er bærekraftig å spise kjøtt, og den andre delen forbereder argumenter for hvorfor det ikke er bærekraftig. Ta utgangspunkt i innhentet informasjon fra påstandene om hvor bærekraftig det er å spise kjøtt, og sørg for at det er elever som har jobbet med hver av påstandene over, på begge sider av debatten. Diskuter temaet i ca. 10 minutter.

Trekk fire–fem elever fra hver gruppe som så skal debattere temaet. En elev får i oppgave å styre debatten. Ordstyreren avrunder debatten og kommer med en oppsummering. Resten av klassen er tilhørere og skal kåre den beste debattanten basert på kriterier for hva en god debattant er.

En god debattant

  • svarer på det det blir spurt om
  • lytter
  • er nyansert
  • debatterer saklig
  • argumenterer godt for standpunktet sitt

Relatert innhold

Ta hensyn til miljøet! Hva vi velger å spise, er viktig – ikke bare for deg og kroppen din, men også for jorda vår.

CC BY-SASkrevet av Jannike Gausdal og Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 05.01.2021

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!