Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Debatt: Ulv!

I denne oppgaven skal dere organisere en debatt om ulv i den fiktive bygda Hammerdal. Et ulvepar har etablert seg i området, og mange innbyggere gir uttrykk for at de føler seg utrygge. Gå inn i rollen du blir tildelt, sett deg inn i saken, og debatter!
Ulv i myrlandskap ser nysgjerrig på fotografen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bakgrunn

Hammerdal er en liten kommune hvor den viktigste næringsveien er jord- og skogbruk. De fleste gårdene driver med husdyr, både kjøttfe og sau. Elgjakta er en viktig tilleggsnæring. Kommunen er den største arbeidsgiveren i kommunen, men de fleste innbyggerne jobber i den nærmeste byen, Nordheim. På grunn av nærheten til Nordheim har Hammerdal opplevd betydelig tilflytning de siste årene.

En mer kontroversiell tilflytter er ulven. Det siste året har et ulvepar etablert seg innenfor kommunegrensene, og ryktene skal ha det til at de fikk et kull med unger i vår! Dette skaper store reaksjoner i bygda, både positive og negative. Ordføreren i Hammerdal er bekymret for at stemningen i bygda skal bli dårlig, og tenker at det er lurt å finne noen løsninger før problemene blir for store. Hun bestemmer seg for å arrangere et folkemøte med debatt slik at folk kan komme sammen for å diskutere situasjonen som har oppstått.

Forberedelser

Klassen blir delt inn i grupper på 2–5 elever. Gruppene jobber i to skoletimer med å finne argumenter. Etter dette velger hver gruppe en representant som skal delta i debatten.

Hver gruppe får tildelt en rolle fra lista under og skal finne argumenter som det er sannsynlig at rollefiguren vil bruke. Her er det viktig å finne saklige og ryddige argumenter.

Roller i debatten

Kristin (30) – sauebonde

En bonde føyser svarte sauer ut av døra på et fjøs. Foto.

Kristin har nettopp flyttet til bygda og har tatt over et småbruk hvor hun vil drive med sau. Hun bodde i Nordheim og jobbet som lærer på barneskolen, men ville gjøre noe annet enn å undervise. Hun drømmer om å kunne leve av sauehold og grønnsaksdyrking.

Finn ut hvordan sauehold foregår i Norge, og om det er mulig å drive med sau i områder med ulv.

Åse (16) – hesteeier

Ei ung, smilende dame lener seg over vinduskarmen i en stall. En hest titter fram over skuldra hennes. Foto.

Åse har hest og rir ofte lange turer. En gang hun var på tur, møtte hun en ulv. Den fulgte etter henne og skremte både henne og hesten. Åse er glad i dyr og mener at ulven bør være en del av norsk natur, men hun må innrømme at hun ble skremt av opplevelsen. Hun har tre hester som går på beite om sommeren.

Finn ut om ulv kan være farlig for mennesker og store dyr.

Heidi (43) – ordfører

Portrett av selvsikker forretningskvinne som står opp mot en vegg. Foto.

Heidi er ordfører i kommunen og representerer Folkepartiet. Heidi er nettopp valgt til ordfører og vil gjøre en god jobb for innbyggerne i kommunen. Folkepartiet vil ha streng regulering av ulvebestanden. Likevel er Heidi opptatt av at hun som ordfører skal representere alle i bygda, også når det gjelder synet på ulv.

Finn argumenter som kan hjelpe Heidi med å fronte meningene til partiet samtidig som hun framstår som en samlende ordfører i bygda.

Lars (39) – småbarnsfar

En mann står i en gang sammen med to barn som har sekk på ryggen. Foto.

Lars har to gutter på 6 og 9 år, som går til skolen. Veien de går langs, er lite trafikkert og ligger langs en skog, og Lars er redd for at ulven kan skade eller skremme barna hans. Han har også en liten hund av rasen Jack Russell-terrier som heter Alfred. Av og til stikker Alfred av, og da må de ut for å lete: Tenk om lille Alfred blir tatt av ulven!

Finn fakta om ulv og ulvens atferd. Er den farlig for kjæledyr og barn?

Eirik (27) – medlem i naturvernorganisasjon

Ung mann ligger i hengekøye og leser bok. Foto.

Eirik har lenge vært opptatt av natur og bevaring av naturen. Han meldte seg inn i en naturvernorganisasjon for å være mer aktiv i arbeidet med bærekraftig utvikling.

Finn ut hvordan naturvernorganisasjoner argumenterer når det gjelder ulv i Norge.


Halil (17) – skoleelev

Portrett av smilende gutt med høstløv i bakgrunnen. Foto.

Halil har sett mange naturprogrammer på TV og synes det er spennende med rovdyr. Han har ikke vært så mye på tur, men han synes det ser fint ut å være i marka. Halil mener det er viktig at vi tar vare på arter som hører hjemme i vår natur. Hvis vi ikke tar vare på rovdyrene våre, kan vi ikke forvente at andre land tar var på sine rovdyr heller.

Finn argumenter som støtter Halils synspunkter.

Andre roller

Kom gjerne med andre innspill til roller dere tenker det kan være fint å ha med. Pass på at debatten har et utvalg av roller som argumenterer for begge sider av saken.

Debatt

 1. Rollespillet starter med at ordstyreren gir en kort innledning om bakgrunnen for debatten og hvordan debatten skal foregå. Rollen som møteleder (NDLA)

 2. Hver representant får 2 minutter på å presentere seg selv og sitt syn. Etter det er det lov å komme med spørsmål og motargumenter.

 3. Hvis du vil si noe, rekker du opp hånda. Ordstyreren skriver ned navnene i den rekkefølgen folk rakte opp hånda.

 4. Når det er din tur, kan du stille spørsmål, argumentere og motargumentere.

 5. Hvis du blir stilt et spørsmål, kan ordstyreren gi deg ordet selv om du ikke står øverst på talerlista.

Dette må dere huske på i debatten:

 • Vær høflig.
 • La de andre få presentere argumentene sine uten å bli avbrutt.
 • Ikke bruk hersketeknikker som å himle med øynene, latterliggjøre folk, snakke nedlatende eller komme med usakligheter og personangrep.
 • Husk at dette er et rollespill, og at dette ikke nødvendigvis er medelevenes egne synspunkter.

Etter debatten

Diskuter i klassen:

 • Hva synes dere om debatten?
 • Hva lærte dere?
 • Forandret du personlig synspunkt?
 • Hvordan var det eventuelt å argumentere for et annet synspunkt enn du egentlig har?
 • Debatten om ulv har gått i mange år. Hvorfor er det så vanskelig å bli enige om løsninger i denne saken, tror dere?

CC BY-SASkrevet av Åse-Torill Knarlag og Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 02.03.2021

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!