Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kan genteknologi gi mer mat i framtida?

Verdens befolkning øker, og ifølge FN vil det i år 2050 være ca. 10 milliarder mennesker på jorda. Derfor vil behovet for matproduksjon øke. Kan genteknologi være løsningen for å skaffe mat i framtida? Gjør deg opp en mening, diskuter, og skriv leserinnlegg.
Et barn holder litt jord og en frøplante i hendene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

I denne oppgaven skal du først utforske både dine egne og medelevenes holdninger til bruk av genteknologi i matproduksjon. Deretter skal du finne informasjon om bærekraftig genteknologi og nordmenns holdninger til genmodifisert mat. Noter stikkord i hver del av oppgaven. Denne informasjonen trenger du nemlig når du helt til slutt skal skrive om emnet.

Del 1. Hva mener du?

 1. «Genteknologi er løsningen for å skaffe mat i framtida.» Hva mener du om denne påstanden? Begrunn.
 2. Spør sidemannen hva han eller hun mener. Lytt uten å komme med egne argumenter.

Del 2. Hør på podkasten Teknisk sett

Podkasten peker på flere av de utfordringene verden i dag står overfor, blant annet befolkningsvekst og begrensede ressurser, og drøfter om bioteknologi kan bidra til bærekraftig mat.

Hør på podkasten Teknisk sett sammen i klassen. Noter ned stikkord underveis. Dette vil hjelpe deg videre i arbeidet.

Podkasten Teknisk sett – bioteknologi til bærekraftig mat

0:00
-0:00

Del 3. Kan genteknologi være bærekraftig?

For å kunne vurdere om noe er bærekraftig, må man finne ut hvordan det påvirker både klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Finn ut om genteknologi kan være bærekraftig.

Noter ned det du finner ut. Husk å ta vare på lenka der du tar informasjonen fra, slik at du kan vise til kilden i teksten du skal skrive til slutt.

Tips!

Du kan kommentere om en kilde er troverdig, når du skal argumentere for eller imot genteknologi. Gjør du det godt, kan det styrke din egen troverdighet. Hvem står bak informasjonen? Er avsenderen pålitelig, argumentene saklige og påstandene etterprøvbare?

Del 4. Er genmodifisert mat noe forbrukerne vil ha?

Undersøk statistikk og andre kilder som kan gi svaret på dette:

 • Hva mener nordmenn om bruk av genmodifisert mat?
 • Hva sier dette om nordmenns holdninger og verdier?

Endrer informasjonen du finner, synet ditt på om vi bør satse på genmodifisert mat?

Del 5. Diskuter praktiske og etiske sider ved bærekraftig matproduksjon

Bruk det dere nå har funnet ut, til å diskutere disse spørsmålene videre i grupper:

 • Hva betyr bærekraftig matproduksjon i Norge?
 • Hvordan kan genteknologi bidra til mer egenprodusert mat?
 • Hvordan kan genteknologi bidra til bedre utnyttelse av ressurser?
 • Hvilke betenkeligheter er knyttet til bruk av genteknologi i matproduksjon?
 • Hva betyr det at genteknologi skal brukes til formål som er bærekraftige, samfunnsnyttige og etisk forsvarlige?
 • Er det etisk riktig å bruke genteknologi for å brødfø verden?

Del 6. Skriv en drøfting eller et leserinnlegg

Nå kan du velge en av oppgavene nedenfor.

 1. Drøft følgende problemstilling: «Kan genteknologi være løsningen for å skaffe mat i framtida?»
 2. Skriv et leserinnlegg der du argumenterer for bruk av genteknologi i matproduksjon.
 3. Skriv et leserinnlegg der du argumenterer imot bruk av genteknologi i matproduksjon.
Tips til drøfting
 1. I en drøfting bør du se på argumenter både for og imot saken. Og kanskje noe midt imellom også? For verden er jo ikke svart-hvit. Kanskje vil du få fram at løsningen ikke er enten-eller, men noe midt imellom.
 2. Start med å lese deg opp på saken. Vær kildekritisk når du velger hvilke ressurser du vil bruke.
 3. Diskuter med medelever. Kan du få tips og inspirasjon av dem? Dette gjelder særlig om de har et annet syn på saken enn deg.
 4. Skriv!
Tips til leserinnlegg
 1. Skriv først ned en setning der det kommer klart fram hva som er målet ditt med dette leserinnlegget. Det kan hjelpe deg med å holde deg til den røde tråden i innlegget: «Målet mitt med dette leserinnlegget er å …»
 2. Skriv ned det du mener er de viktigste argumentene, i et tankekart rundt eller under setningen. Pass på at argumentene faktisk støtter opp om det som er målet med leserinnlegget.
 3. Et godt triks for å overbevise er å tale til både hjertet og hodet. Du bør altså kombinere fornuftsargumenter med argumenter som spiller på følelser. For eksempel bør du skrive ned noen kilder du vil bruke i leserinnlegget ditt. Dersom du viser til tall og fakta, vil du ha mer troverdighet enn hvis du bare skriver at «vi må slutte å spise kjøtt for å redde planeten».

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Camilla Øvstebø.
Sist faglig oppdatert 06.01.2021

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!