Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Delta i debatten? Hvilken debatt?

I disse oppgavene ser vi nærmere på hvilke debatter som foregår om naturbruksnæringene. Skal vi engasjere oss i debattene, og i så fall på hvilken måte?
To personer som diskuterer. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
  1. Sett opp ei liste over nettaviser. Fordel dem i klassen/gruppa slik at alle får ansvar for ei hver. Gå inn på avisa, og se gjennom sakene på forsida. Finner dere noen nyhetssaker som angår ei eller flere naturbruksnæringer? Hva handler saken om? Noter ned stikkord og gjenfortell for de andre.

  2. Ta utgangspunkt i ei naturbruksnæring dere kjenner godt. Hvilke problemstillinger og debatter knytta til denne næringa kjenner dere til? Hva er det delte meninger om, hva blir diskutert?

  3. Ta utgangspunkt i en sak eller problemstilling knyttet til den naturbruksnæringa eller det yrket dere kjenner best. Hva går meningene i denne saken ut på ? Noter ned synspunktene på de ulike sidene i saken.

  4. Rolleforståelse: Hvis du velger å engasjere deg i en debatt som angår yrket eller næringa di, hva bør du ta hensyn til når du debatterer? Stilles det noen spesielle krav til deg som profesjonell yrkesutøver i en slik debatt, i tilfelle hvilke?

  5. Finn saker i media der yrkesutøvere innen naturbruk uttaler seg. Viser disse debattantene god eller dårlig rolleforståelse?

Følg debatten!

  • Sett opp ei turnusliste i klassen der en eller to elever hver uke har ansvar for å følge med i media.

  • Ukas ansvarlige presenterer en aktuell nyhetssak som angår naturbruk, for resten av klassen og forklarer hva saken går ut på.

  • Diskuter saken i klassen.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 08.06.2021

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!