Hopp til innhold

Fagstoff

Hodeskade

Alle former for slag mot hodet kan gi hodeskader som hjernerystelse, blødning på innsiden av skallen eller brudd i skallen. Det er også fare for at personen pådrar seg nakkeskade. Det kan være vanskelig å skille alvorlige og mindre alvorlige skader fra hverandre. Be derfor om hjelp.

Tegn på hodeskade

 • Blødning fra hodebunnen eller skade som gjør at du ser inn i skallen.
 • Blodtilblandet eller gul væske som renner ut fra øre eller nese.
 • Forvirring, irritabilitet eller bevisstløshet. Følg i så fall med på hvor lenge vedkommende er bevisstløs.
 • Personen husker ikke hva som har skjedd.
 • Hodepine og brekninger/oppkast.
 • Kramper.
 • Ustødig gange eller klarer ikke å løfte fot eller arm som vanlig.

Førstehjelpstiltak ved hodeskade

 • Ring 113, her vil du få veiledning og hjelp.
 • Legg personen ned, forsøk å heve hodet og skuldrene noe.
 • Beveg nakken minst mulig, da denne også kan være skadet.
 • Følg med på at personen puster.
 • Hvis personen slutter å puste, start hjerte- og lungeredning.
 • Hvis personen blør, stans blødningen.
 • Følg med på om personens bevissthet endres.

Kilder

Hodeskade, alvorlig. (2018). I T. Johannessen (red.), Norsk Helseinformatikk. Hentet 15. desember 2019 fra https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/hodeskade-alvorlig/

Inndeling av hodeskader og tiltak. (2018). I I. Johansen og J. Blinkenberg (red.), Legevakthåndboken (6. utgave). Hentet 15. desember 2019 fra https://www.lvh.no/skader/hode-_nakke-_og_ryggskader/hodeskader/inndeling_av_hodeskader_og_tiltak#inndeling_av_hodeskader

CC BY-SASkrevet av Ellen Marie Myhre Dahl og Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 06.01.2020

Læringsressurser

Førstehjelp

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter