Hopp til innhold

Fagstoff

JSON

Vi ønsker ofte å utveksle data som variabler, lister og objekter mellom programmer og over nett. JSON er en standard for å gjøre om JavaScript-objekter til ren tekst, som lett kan overføres på mange forskjellige måter.
Blå dokumentmappe med et par ark som stikker ut, festet til en blå vegg med mønster av liknende dokumentmapper og enere og nuller. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

JSON står for JavaScript Object Notation. Med JSON kan vi lagre objekter som skal brukes i JavaScript, som ren tekst. Det at dataene skilles fra koden, gjør det enklere å endre og vedlikeholde data som brukes av en applikasjon eller webside. Dette ligner litt på å bruke Firebase eller andre NoSQL-databaser, men forskjellen er at JSON-data kan lagres lokalt, i samme mappe som websiden.

Lagre ett objekt som JSON

Data i ei JSON-fil har en spesifikk syntaks som skiller seg litt fra hvordan man lager objekter i JavaScript. Ei JSON-fil kan inneholde ett objekt eller ei liste (array) med objekter. Her er et eksempel på ei JSON-fil med ett objekt:

hund.json

1{
2 "navn":"Fido",
3 "kjonn":"M",
4 "rase":"skotsk terrier",
5 "farge":"svart"
6}

JSON-data skrives, som du kan se, som par av feltnavn og verdi, med et kolon imellom, slik:

"feltnavn":"verdi"

Når vi setter flere felter etter hverandre, bruker vi komma imellom og krøllparenteser rundt for å angi det som et objekt.

Hvis et felt har flere verdier, kan vi sette verdiene i ei liste, slik:

hund.json

1{
2 "navn":"Fido",
3 "kjonn":"M",
4 "rase":"skotsk terrier",
5 "farge":"svart",
6 "yndlingsmat":["fiskepudding", "griseøre", "hundemat"]
7}

Lagre flere objekter som JSON

Som nevnt kan ei JSON-fil inneholde ei liste med flere objekter. Det kan vi skrive på denne måten:

hunder.json

1[
2 {
3  "navn":"Fido",
4  "kjonn":"M",
5  "rase":"skotsk terrier",
6  "farge":"svart",
7  "yndlingsmat":["fiskepudding", "griseøre", "hundemat"]
8 },
9 {
10  "navn":"King",
11  "kjonn":"M",
12  "rase":"dvergpuddel",
13  "farge":"brun",
14  "yndlingsmat":["pasta", "loff"]
15 },
16 {
17  "navn":"Bella",
18  "kjonn":"F",
19  "rase":"boxer",
20  "farge":"blond",
21  "yndlingsmat":["biff", "hundemat"]
22 }
23]

Noen ganger kan det være nyttig å lagre ett eller flere objekter som verdi til et felt inne i et objekt. Det må vi gjøre hvis vi vil legge til informasjon om eieren av hunden. Da gjør vi slik:

hunder.json (med eiere)

1[
2 {
3  "navn":"Fido",
4  "kjonn":"M",
5  "rase":"skotsk terrier",
6  "farge":"svart",
7  "yndlingsmat":["fiskepudding", "griseøre", "hundemat"],
8  "eier":{
9   "navn": "Rebecca Thomasen",
10   "telefon": "12345678"
11  }
12 },
13 {
14  "navn":"King",
15  "kjonn":"M",
16  "rase":"dvergpuddel",
17  "farge":"brun",
18  "yndlingsmat":["pasta", "loff"],
19  "eier":{
20   "navn": "Gabrielle Martin",
21   "telefon": "23456789"
22  }
23 },
24 {
25  "navn":"Bella",
26  "kjonn":"F",
27  "rase":"boxer",
28  "farge":"blond",
29  "yndlingsmat":["biff", "hundemat"],
30  "eier":{
31   "navn": "Jakob Nilsen",
32   "telefon": "2266445"
33  }
34 }
35]

Konvertere JSON-data

Det er mange måter å få JSON-data inn på nettsiden din på. I utgangspunktet er JSON-data bare tekst, så det kan overføres på mange måter. Ofte vil JSON-data leses inn fra en webserver, fra en database eller fra ei tekstfil på datamaskinen din. Det finnes derfor innebygde metoder i JavaScript for å konvertere JSON-data (tekst) til JavaScript-objekter, og motsatt. De mest brukte av disse er JSON.parse(), som gjør om JSON-data til JavaScript-objekter, og JSON.stringify(), som gjør om JavaScript-objekter til JSON-data. Disse kan du lese om på W3Schools:

Importere JSON-data

Hvis du har lagret ei JSON-fil sammen med nettsiden din, eller hvis du har URL-en til ei JSON-fil som ligger på nettet, kan du importere JSON-dataene som en modul i JavaScript, slik:

import data from "_URL_" assert { type: "json" };

Denne koden både importerer JSON-dataene, og konverterer dem (parse) til JavaScript-data. Du trenger derfor ikke å bruke metoden JSON.parse().

Merk at når du bruker import, må du legge inn type="module" i script-taggen på nettsida di, slik:

<script type="module">

import data from "_URL_" assert { type: "json" };

</script>

Merk også at data ikke skal stå i krøllparenteser.

I tilfellet med hunder.json blir JSON-dataene importert som ei liste med objekter, med variabelnavnet du har satt (data i eksempelet over). Dette variabelnavnet kan settes til å være hva du vil, for eksempel hunder. For å hente ut navnet til den første hunden, kan du skrive denne koden:

script type="module"

1import hunder from "./hunder.json" assert { type: "json" };
2
3console.log( hunder[0].navn ) 

Denne koden vil skrive ut Fido i konsollen.

For å skrive ut informasjon om alle hundene kan du bruke ei løkke:

script type="module"

1import hunder from "./hunder.json" assert { type: "json" };
2
3for(const hund of hunder){
4 console.log(
5  `${hund.navn} er en ${hund.farge} ${hund.rase} eid av ${hund.eier.navn}.`
6 )
7}

Dette vil gi følgende utskrift:

console

1Fido er en svart skotsk terrier eid av Rebecca Thomasen.
2King er en brun dvergpuddel eid av Gabrielle Martin.
3Bella er en blond boxer eid av Jakob Nilsen.

Hvis du i tillegg vil skrive ut yndlingsmaten til hundene, må du bruke ei løkke inne i løkka for å skrive ut innholdet av lista med yndlingsmat for hver hund. For at utskriften skal bli fin, må vi trikse litt for å få inn komma og og når vi lister opp de forskjellige mattypene. Koden blir slik:

script type="module"

1import hunder from "./hunder.json" assert { type: "json" };
2
3// Lager variabler som vi skal bruke i løkka
4let utskrift = "";
5let pronomen = "";
6let yndlingsmat = "";
7let i = 0;
8
9// Lager ei løkke for å gå gjennom alle hundene
10for(const hund of hunder){
11
12 if(hund.kjonn == "F"){
13  // Setter pronomen i utskriften til "henne" hvis hunden er hunkjønn
14  pronomen = "hennes";
15 }else{
16  // Setter pronomen i utskriften til "henne" hvis hunden ikke er hunkjønn
17  pronomen = "hans";
18 }
19 
20 // Lager ei løkke for å gå gjennom yndlingsmaten til hver hund
21 for(const mat of hund.yndlingsmat){
22 
23  if(hund.yndlingsmat.length - 2 > i){
24   // Setter inn komma mellom elementene i utskriften 
25   // for alle unntatt de siste to elementene i lista
26   yndlingsmat += `${mat}, `;
27   i++;
28  }
29  else if(hund.yndlingsmat.length - 1 > i){
30   // Setter inn nest siste element uten komma
31   yndlingsmat += `${mat} `;
32   i++;
33  }else{
34   // Setter inn "og" foran siste element
35   yndlingsmat += `og ${mat}`;
36   i++;
37  }
38
39 }
40
41 // Skriver ut til konsollen
42 console.log(`${hund.navn} er en ${hund.farge} ${hund.rase}\
43 eid av ${hund.eier.navn}. \nYndlingsmaten ${pronomen} er ${yndlingsmat}.`)
44 // Tips: \n i console.log gir linjeskift i konsollutskriften
45
46 // Nullstiller teller og utskift av yndlingsmat 
47 // før neste gjennomkjøring av løkka
48 i = 0;
49 yndlingsmat = "";
50 
51}

Da blir utskriften slik:

console

1Fido er en svart skotsk terrier eid av Rebecca Thomasen. 
2Yndlingsmaten hans er fiskepudding, griseøre og hundemat.
3
4King er en brun dvergpuddel eid av Gabrielle Martin. 
5Yndlingsmaten hans er pasta og loff.
6
7Bella er en blond boxer eid av Jakob Nilsen. 
8Yndlingsmaten hennes er biff og hundemat.
CC BY-SASkrevet av Karl Arne Dalsaune.
Sist faglig oppdatert 23.06.2022

Læringsressurser

Objektorientert programmering