Hopp til innhold

Fagstoff

Lærlinglønn

I løpet av læretida tjener du til sammen ei årslønn for en nyutdanna fagarbeider innen bransjen din. Lønna øker hvert halvår og er på 80 prosent av fagarbeiderlønn siste halvår.
Pengesedler og mynter på et bord. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Som lærling er du i en spesiell situasjon. Du er ute i arbeid, men samtidig også under opplæring. Deler av arbeidstida går med til opplæringa, og spesielt i starten er det ikke forventet at du skal kunne gjøre alle oppgavene i yrket eller gjøre dem uten assistanse eller tilsyn. Som lærling vil du derfor få utbetalt en fagarbeiderårslønn fordelt på hele læretida din, som oftest to år.

Ikke alle går ordinært lærlingløp. For eksempel har vi lærekandidater og lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Disse vil ofte ha en annen lengde på læretida, og lønnsnivået settes lokalt.

Fordeling av lærlinglønn

I løpet av læreløpet vil du arbeide mer og mer selvstendig og kunne gjøre flere og flere arbeidsoppgaver på egen hånd. Lærebedriften betaler deg for arbeidet du tilfører bedriften. Det er derfor normalt at lønna er satt opp med en stegvis økning hver halvår.

Eksempel på fordeling av lærlinglønn
TidsromLønn
1. halvår30 % av fagarbeiderlønn
2. halvår40 % av fagarbeiderlønn
3. halvår50 % av fagarbeiderlønn
4. halvår80 % av fagarbeiderlønn

I spesielle tilfeller kan lærlinglønna fordeles jevnt utover hele læretida. Dette må avtales med lærebedriften.

Hvor høy er fagarbeiderlønna?

Før du kan regne ut lønna di som lærling, må du finne ut hva minstelønna for fagarbeidere i ditt yrke eller din bransje er.

For noen yrker og bransjer har staten bestemt ei minstelønn. Dette er gjort for å hindre underbetaling av arbeidskraft i disse bransjene. Blant annet gjelder dette byggebransjen, renhold, godstransport og elektro.

For de fleste er minstelønna bestemt gjennom tariffavtalen som er forhandlet fram mellom hovedorganisasjonene som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere. For eksempel gjelder dette alle som arbeider i kommune, fylkeskommune og stat.

Der det ikke finnes en tariffavtale, må lønnsforhandlinger gjøres lokalt i hver enkelt bedrift. Det er da anbefalt å ha med en representant fra fagforeninga i prosessen.

Finn ut hva lønna di blir

Når du blir tilbudt en lærlingstilling, er det helt greit å spørre arbeidsgiver om hva lønnsnivået blir, og hvordan dette er bestemt.

Kanskje får du oppgitt fagarbeiderlønna som lønna di vil være basert på, eller kanskje får du ei ferdig utregnet bruttolønn. Uansett bør du regne over dette selv.

Eksempel på utregning av lærlinglønn første halvår

Tenk at du skal bli lærling i en kommune. Du vil da være underlagt KS (Kommunesektorens organisasjon) sin hovedtariffavtale. I denne avtalen er minstelønn (garantilønn) for fagarbeidere uten relevant jobberfaring (ansiennitet) satt til 366 700 kroner brutto per år (2022).

Først må du regne ut fagarbeidermånedslønn. Dette gjør du ved å dele årslønna på 12:

366 700 kroner12 måneder = 30 558 kroner per måned

Som ny lærling vil du ha 30 prosent av månedslønna til en fagarbeider. Dette vil så gi 30 558kroner·0,3 = 9 167 kroner i brutto inntekt (før skatt).

Øvelse

  • Finn ut hva som er fagarbeiderlønna for ditt yrke eller din bransje.

  • Regn ut hvor mye du vil ha i bruttolønn (før skatt) for hver av de fire prosentsatsene du har som lærling.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 01.03.2022

Læringsressurser

Læretid