Hopp til innhold

Fagstoff

Priskalkyle i blomsterbransjen

Hvor mye bør produktene våre koste? En blomsterbutikk må kalkulere priser som gjør at bedriften kan drive lønnsomt. Prisen på blomsterarbeid skal dekke materialene og arbeidstida, men i tillegg må du regne med faste utgifter som lønn til ansatte, husleie og strøm.
Fotografi av åpen bukett med zinnia, antirrhinum og prydgress, som ligger ute på en gammel trestamme.
Åpne bilde i et nytt vindu

Priskalkyle

Prisen er det kunden betaler for et produkt. For å beregne prisen kan vi bruke ulike prissettingsmetoder. Det vil variere litt fra butikk til butikk hvilken metode som brukes. Under er et eksempel på hvordan du kan regne ut pris på buketten på bildet ovenfor.

eksempel på priskalkyle

Beskrivelse

Antall

Innkjøpspris per stk. uten mva.

Påslagstall

Total utsalgspris inkl. mva.

Antirrhinum majus

5

kr 8

4

kr 160

Zinnia

8

kr 7

4

kr 224

Prydgress

3

kr 4

4

kr 48

Staffasje

1

kr 36

2

kr 72

Mellomstikk

1

kr 40

2

kr 80

Sum produkter

kr 584

Arbeidspenger per time eller %

kr 50

Sluttsum produkt

kr 634

Nedenfor kan du laste ned utregningen gjort i et regneark.

Filer

Merverdiavgift (mva.)

Merverdiavgift (mva.) er en avgift til staten på salg av produkter. I en påslagskalkyle er merverdiavgiften inkludert.

Påslagskalkyle

En av prissettingsmetodene kalles kostnadsbasert, siden vi kalkulerer utsalgsprisen med utgangspunkt i kostnadene til produktet. Vi kan bruke ulike kalkyler ved kostnadsbasert prissetting, en av dem er påslagskalkylen.

I påslagskalkylen benytter vi et påslagstall, som er det tallet du ganger innkjøpsprisen med for å beregne utsalgspris inklusiv merverdiavgift. I blomsterbransjen kaller vi ofte dette tallet for kalkulasjonsfaktor.

Du kan for eksempel kjøpe inn en gerbera for 8 kroner. For at du skal få dekket inn de faste kostnadene, samt få en fortjeneste, må prisen kunden betaler, være høyere enn innkjøpspris. I blomsterbransjen brukes ofte et påslagstall mellom 2,5 og 6.

Markedspris

Nærbilde av en rosa blomst. Foto.

En annen prissettingsmetode er den markedsbaserte, hvor vi istedenfor å ta utgangspunkt i kostnadene, tar utgangspunkt i hva markedet er villig til å betale.

Vi vet at markedspris, altså den prisen som er vanlig å ta for gerbera, er 30 kroner. Innkjøpsprisen kan variere, gerbera vil for eksempel noen ganger kun koste 3 kroner. I dette tilfellet kan butikken velge å ha et påslagstall på 10 og dermed tjene mer på hver solgte blomst. Eller de kan velge å ha en kampanje der de selger gerbera for 12 kroner.

Eksempler på prissetting

Materialer

Innkjøpspris uten mva.

Påslagstall

Pris til kunde
inkl. mva.

Gerbera

kr 8

4

kr 32

Gerbera

kr 3

10

kr 30

Gerbera

kr 3

4

kr 12

Faste utgifter

Smilende dame bak blomsterdisk. Foto.

Faste utgifter i en blomsterbutikk er for eksempel husleie, strøm, telefon og nett, emballasje, verktøy og utstyr. Lønn til de ansatte er en stor fast utgift. Det er viktig at påslagstallet er stort nok til å dekke faste utgifter.

Blomsterkrans. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidspenger

Det er vanlig å legge til arbeidspenger enten i form av timepris, prosentdel av materialkostnader eller å runde opp prisen.

Ulik praksis

  • Faste priser for blomsterarbeid: Da koster det for eksempel 50 kroner for å binde opp en bukett.

  • Timepris for blomsterarbeid: Vanligvis vil vi regne et kvarter på å lage en bukett, og med en timepris på 300 kroner blir det da lagt til 75 kroner for arbeidet.

  • Prosenttillegg på materialkostnadene: for eksempel 10 %.

  • Runde opp: Blomsterdekoratøren som lager bukett direkte over disk til kunden, kan kunne runde opp sluttsummen til hele femti eller hundre kroner.


Eksempler på utregning av arbeidspenger

Måte å regne arbeidspenger på

Kalkulert pris på bukett
inkl. mva.

Arbeidspenger
inkl. mva.

Pris til kunde
inkl. mva.

Fast pris (kr 50)

kr 318

kr 50

kr 368

Timepris (300 kr per time). 15 min

kr 318

kr 75

kr 393

10 % av materialprisen

kr 318

kr 31,80

kr 349,80

Runde opp materialprisen til nærmeste hele femti

kr 318

kr 32

kr 350

Arbeidspenger for større arrangement, sorgbinderi eller bryllupsbinderi

Det er vanlig å legge til mer arbeidspenger for mer tidkrevende arbeid. I sorgbinderi er det vanlig å legge til 20 % arbeidspenger. I bryllupsbinderi regnes det gjerne timepris, eller man bruker en fast startpris som dekker kundemøte og planlegging.

I større oppdrag for dekor til begivenheter som prisutdelinger, markeringer og jubileum er det gjerne flere steg i designprosessen. Det kan være skisser til kunde, utprøvinger, produksjon av større konstruksjoner og montering av selve arbeidet. Da er det vanlig å bruke timepris.

Brud som ser på blomsterbuketten sin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland.
Sist faglig oppdatert 23.11.2021

Læringsressurser

Prisberegning