Hopp til innhold

Fagstoff

Utsnitt og beskjæring

Beskjæring betyr at du tar bort noe av innholdet i komposisjonen. I praksis korrigerer du da utsnittet. En slik justering kan ha svært mye å si for det ferdige resultatet.

Dra glideren mellom eksempelbildene for å se forskjellen på tredelsregelen (blå linjer/dra mot høyre) og det gylne snitt (røde linjer/dra mot venstre).

Bildeutsnittet bestemmer hvor bildets fokuspunkt plasseres i bilderuten. Bildets fokuspunkt er den skarpe delen av motivet som framheves og får mest oppmerksomhet i bildet. Det finnes noen grunnleggende regler for komposisjon som det er viktig å følge.

Tredelsregelen og det gylne snitt

Tredelsregelen og det gylne snitt er to prinsipper for god og harmonisk bildekomposisjon. Tredelsregelen går i korte trekk ut på å dele bildeflaten inn i ni like ruter. Størrelsesforholdet mellom linjene blir dermed 2 x 3. Det gylne snitt har samme inndeling, men med et litt annerledes størrelsesforhold. Her vil den minste delen forholde seg til den største som denne forholder seg til den totale lengden, og dermed blir størrelsesforholdet her mer i retning 3 x 5.

Fokuspunktet ditt skal du uansett plassere i et av linjenes krysningspunkter framfor midt i bildet. Horisonter kan du legge langs linjene. Det er vanlig at beskjæringsverktøyet har hjelpelinjer for tredeling.

Luft i bevegelsesretningen

Har du et motiv med ledelinjer, må du være oppmerksom på hvordan fokuspunktet plasseres. Ledelinjene skaper bevegelse i et bilde slik at publikums øyne ledes mot høyre eller venstre. Eksempler på slike ledelinjer kan være en pekende hånd, en bil i fart, en horisont eller linjer av lys slik eksempelbildet vårt viser. Har man et ansikt i motivet, vil man gjerne plassere fokuspunktet slik at modellen får luft i blikkretningen. Da oppnår fotografen at publikum også får et innblikk i hva modellen «ser etter».

Person i profil med lang nese der ordet news er skrevet. Manipulert foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Beskjæringsverktøyet

Beskjæringsverktøyet (eng. «Crop Tool») finner du sentralt plassert i verktøymenyen i de fleste bilderedigeringsprogrammer og når du redigerer bilder på mobilen. Beskjæringsverktøyet fungerer stort sett likt fra program til program. Du merker rett og slett det området i bildet du vil beholde.

Tredelsregelen og det gylne snitt i produksjon og produktutvikling

Her har du sett hvordan du kan beskjære bilder for å lage et bedre utsnitt. Du kan bruke de samme prinsippene når du skal framheve noe i et produkt, for eksempel når du vil ha et møbel i fokus i et interiør, en dekor i et trebord, en detalj i et klesplagg eller en edelstein i et smykke. Det samme gjelder når du produserer et blomsterarbeid eller lager en frisyre. Du må ta stilling til størrelsesforholdene på produktet og plasseringen av de ulike elementene innenfor dette formatet.

CC BY-SASkrevet av Tom Knudsen.
Sist faglig oppdatert 26.09.2022

Læringsressurser

Foto