Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fotojakt etter former

Ta med deg et fotoapparat eller mobilen din og gå ut i nærområdet ditt. Legg merke til ulike former, både naturlige og menneskeskapte. Ta mange bilder av ulike former og formuttrykk. Samarbeid om å sortere ulike typer form, og diskuter hvordan de oppleves.
Lysegrå, polert og avrunda stein som ligger på kantete steiner med lav. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Formuttrykk

Alle former uttrykker noe, og opplevelsen av former kan vekke følelser og være med på å skape ulike stemninger. Evnen din til å se og vurdere form påvirker kvaliteten i det skapende arbeidet ditt. I denne oppgaven skal du starte med å bli bevisst på formene du har rundt deg, ta bilder av dem og lære å beskrive dem på en profesjonell måte.

Del 1: Fagbegreper

Ulike typer linser ligger i hver sine rom i et fat. Foto.

Lær deg fagbegrepene:

Geometrisk form

En geometrisk form kan vi konstruere med passer og linjal, for eksempel sirkler, firkanter og trekanter.

Organisk form

Tallerken med organisk form. Foto.

En organisk form har uregelmessige, myke linjer slik vi finner dem i naturen.

Additiv og subtraktiv form

Additiv betyr å legge til, og subtraktiv betyr å trekke ifra. En additiv form er bygd opp av flere deler som skaper en ny helhet. Dette blir også kalt en addert form. Det kan for eksempel være en hank som er lagt til en dreid form i leire, eller en kollasj som er bygget opp av flere lag.

To hvite mugger som er dreide i leire. Formene er berabeidet etterpå. Foto.

I en subtraktiv form er en eller flere deler fjernet, men utgangspunktet blir kommunisert. Vi kjenner for eksempel igjen eplet i logoen til Apple, selv om en bit er tatt bort. Dette blir også kalt subtrahert form.

Apple-logoen i stort format på en bygning. Foto.

Del 2: Fotografer ulike former

Bli enige med læreren deres om hvor lenge dere kan gå på jakt etter ulike former. Ta bilder av det du kommer over, og prøv å finne ulike eksempler på fagbegrepene over.

Del 3: Sorter bildene etter form

Sitt sammen med en medelev og gå gjennom bildene dere har tatt.
Sorter dem etter:

  1. geometriske former som sirkler, firkanter og trekanter
  2. organiske former

  3. additive former

  4. subtraktive former

  5. former som ikke passer i noen av kategoriene over

Del 3: Reflekter over hvordan dere opplever de ulike formuttrykkene

Vurder bildene dere har sortert.

  • Hvordan opplever dere formuttrykkene i hver av de fem formgruppene?

Del 4: Presenter

Vis fram:

  • gode eksempler på geometriske og organiske former

  • gode eksempler på additiv og subtraktiv form

Forklar hvordan dere opplever de ulike formuttrykkene.

Relatert innhold

Geometriske former er former som kan konstrueres med passer og linjal, mens organiske former har uregelmessige, myke linjer som dem vi finner i naturen.

Additiv betyr at noe blir lagt til, og subtraktiv vil si å trekke noe ifra. Hvordan kan du bruke additiv og subtraktiv form i produktutvikling?

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 13.05.2024

Læringsressurser

Foto