Hopp til innhold

Fagstoff

Sett av penger

Når jobben er gjort og pengene er kommet inn på driftskontoen, er det viktig å sette av penger til blant annet skatt, feriepenger og forsikring.
Nærbilde av velstelte hender hvor den ene hånda taster inn tall på en kalkulator og den andre peker på et stolpediagram med en penn. Under ligger en mengde ark med ulike grafer og tall. Foto.

Sett av penger fra driftskontoen

Når du driver eget firma, er det viktig å skille mellom driftskonto og private kontoer. Betaling for et oppdrag skal inn på en driftskonto, og det er dette kontonummeret du oppgir til kundene når du sender ut fakturaer. Her får du inn brutto inntekt (inkl. mva.). Disse pengene bør du fordele på følgende måte:

  • Skatt – her setter du av minimum 30 prosent av hele inntekten. For å være på den sikre siden kan det være fornuftig å sette av 40 prosent i tilfelle "skattesmell".

  • Feriepenger – Sammenlignet med en jobb der du er ansatt, regnes det cirka 12 prosent til feriepenger. Du regner 12 prosent etter at skatt er trukket fra.

  • Pensjon – Mange glemmer å sette av pensjon. Dersom du har jobbet i eget firma hele livet og glemt å sette av pensjon, vil du ikke ha inntekt etter nådd pensjonsalder. Du velger selv hvor mye du setter av til pensjon. Rundt 5 prosent kan være passe.

Forsikring

Hvis du driver et konsulentfirma der du planlegger og gjør innkjøp på vegne av en kunde, kan det skje feil. Du bør derfor ha forsikring. Det er alltid en egenandel selv om man har forsikring. Det kan være fornuftig å sette av noen prosent til dette.

Når alt dette er satt av, har du rundt 40 prosent igjen av det som har kommet inn på konto. Dette er din lønn som du kan bruke til faste utgifter og lønn til deg selv.

Moms/merverdiavgift (mva.)

Har du tjent mer enn 50 000? Da må du betale merverdiavgift. Dette forkortes til mva., og det kalles også moms. Dette er en avgift til staten på salg av produkter. Merverdiavgift er penger som kunden selv betaler i tillegg til timeprisen din. Dette er derfor penger som ikke påvirker inntekten din, men det er viktig å sette av momspengene. Det regnes 25 prosent mva. av totalprisen på tjenesten.

Bokføring og regnskap

Alt av inntekter og utgifter skal bokføres. Det betyr at det skal oppgis til skatteetaten, slik at du betaler riktig skatt til stat og kommune. Mange benytter seg av regnskapsfører for å gjøre dette riktig. Du bør ha et godt system for arkivering av alle bilag, fakturaer og kvitteringer.

Utgifter knyttet til drift av firmaet ditt gir deg mulighet til å kunne trekke fra noe av skattesummen.

CC BY-SASkrevet av Gunn Elin Birkenes.
Sist faglig oppdatert 11.05.2022

Læringsressurser

Å starte egen bedrift