Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Prøv deg som bærekraftsgründer

Nå skal du få være kreativ og skapende. Oppgaven er å komme med en idé til et nytt produkt eller en ny tjeneste som er sirkulær og bærekraftig.
Tre smilende unge mennesker ved et bord. To av dem gir hverandre high five over bordet, den ene står på stolen. Veggen bak dem er dekket med post-it-lapper i ulike farger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før dere starter kan det være fint å lese gjennom denne artikkelen om bærekraftsgründere.

Tips til lærer

Vi anbefaler å lage noen stoppunkt underveis. Da vil det være enklere for deg som lærer å følge med på elevenes prosess og veilede dem. I tillegg bidrar det til at elevene jobber godt med hvert punkt. Stoppunkter kan være små innleveringer underveis, korte presentasjoner for deg, andre grupper eller klassen eller innspilling av små videosnutter. Et alternativ kan være at elevene skal skrive en liten rapport på slutten av hver økt eller en logg gjennom hele opplegget.

Oppgaven – et nytt bærekraftig produkt eller tjeneste

Da er dere klare til å komme i gang med selve oppgaven. Dere skal altså lage et helt nytt produkt eller en helt ny tjeneste.

  1. Idémyldringsfasen: Kom med så mange ulike idéer som mulig. Bruk gjerne post-it-lapper, penn og papir. Skriv ned på lapper til dere har minst ti ulike idéer.

  2. Velg noen idéer dere vil se nærmere på. Går det an å kombinere flere idéer? Velg til slutt ut en idé til et produkt eller en tjeneste dere vil jobbe med.

  3. Undersøk markedet. Finnes det allerede lignende produkter eller tjenester? Hva skiller deres idé fra det som allerede finnes? Hvorfor skal kunder heller velge dere?

  4. Design produktet eller tjenesten. Hvordan skal det se ut og fungere? Husk å ta hensyn til de tre dimensjonene ved bærekraftig utvikling, og tenk på hvordan produktet eller tjenesten passer inn i en sirkulær økonomi.

  5. Lag en grundig forklaring på hva produktet eller tjenesten er. Forklar hvorfor produktet eller tjenesten er bærekraftig og passer inn i en sirkulær økonomi. Få også tydelig fram hva som er bra med deres produkt/tjeneste. Denne delen kan leveres som en presentasjon, en video eller en tekst, og den kan brukes som en vurderingssituasjon.

  6. Lag til slutt en pitch dere kan holde for klassen. Les gjerne artikkelen Pitch og NABC-metoden.

  7. Presenter pitchene i klassen. Da kan det også være fint å åpne for spørsmål og kommentarer fra de andre i klassen.

CC BY-SASkrevet av Hans Græsli.
Sist faglig oppdatert 28.02.2022

Læringsressurser

Å starte egen bedrift