Hopp til innhold

Oppgave

Suksesskriterier for oppstart av egen bedrift

Hva skal til for å lykkes med oppstart av din egen bedrift?

I videoen ovenfor forteller Lasse og Adam fra Adams matkasse hva de mener er viktige suksesskriterier når en skal starte opp en bedrift.

Oppgave

  1. Se videoen, og noter ned det du tenker er de fem viktigste suksesskriteriene.
  2. Diskuter med sidemannen, forklar og begrunn egne synspunkter. Er dere enige?
  3. Spør praksisbedriften hva de anser som sine suksesskriterier.
  4. I samlet klasse kan dere se om dere finner eksempler fra lokalt næringsliv, og hva som kjennetegner deres suksesskriterier.
Sist faglig oppdatert 13.01.2020
Skrevet av Tone Hadler-Olsen

Læringsressurser

Å starte egen bedrift

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter