Hopp til innhold

Oppgave

Foredrag og digitale presentasjoner

Foredrag og digitale presentasjoner kan enkelt koples sammen. Et foredrag er en lengre presentasjon med en tydelig innledning, hoveddel og avslutning.

Kvinne holde en presentasjon for kollegaer. Foto.

Oppgave:

Ta for deg en større oppgave du har jobbet med som har et ferdig produkt. Lag en digital presentasjon ved å bruke et digitalt verktøy, som for eksempel PowerPoint eller Prezi, og hold et foredrag.

Vurdering:

  • Har foredraget en god innledning, hoveddel og avslutning?
  • Hvordan blir ulike virkemidler (bilder, lyd og lignende) brukt i presentasjonen?
  • Har foredraget god helhet?
  • Hvordan blir innholdet presentert? Har du bra formidling, kroppsspråk, stemmebruk og god kontakt med tilhørerne?
Sist faglig oppdatert 02.01.2019
Skrevet av Iselin Myklebust

Læringsressurser

Dokumentasjon og presentasjon

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs