Hopp til innhold

Oppgave

Hva avgjør om et produkt er bærekraftig eller ikke?

Diskuter hvilke faktorer som er viktigst for bærekraft og lag en prioritert liste.

Ikoner for de 17 temaene i FNs bærekraftsmål. Grafikk.

FN har valgt 17 temaer som vi må jobbe med for å oppnå en bærekraftig utvikling innen 2030.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i FNs bærekraftmål og diskuter hvilke kriterier dere mener må oppfylles for at et produkt skal kunne kalles bærekraftig.

Oppgave 2

Sett opp kriteriene dere har kommet fram til i lista under. Sett det viktigste kriteriet øverst. Gi en begrunnelse for hvert av kriteriene dere setter opp.


Sist faglig oppdatert 10.09.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter