Hopp til innhold

Oppgave

Sweatshop – dødelig mote

Serien Sweatshop handler om skandinaviske ungdommer som jobber i en tekstilfabrikk i Kambodsja, for å få et innblikk i arbeidsforholdene der. Denne episoden er fra sesong 2 der ungdommene kommer tilbake for å se om forholdene ved fabrikkene har endret seg.

Etter å ha sett filmklippet

 1. FNs bærekraftsmål nr. 12 heter "Ansvarlig forbruk og produksjon".

  1. Finn ut hva dette bærekraftsmålet går ut på.
  2. Er dette et mål som er aktuelt i Norge også? Diskuter.

  Oversikt over FNs bærekraftsmål

 2. Gi eksempler fra filmen på produksjon som ikke oppfyller bærekraftsmål nr. 12.
 3. Hva gjør de skandinaviske ungdommene for å få oppmerksomhet rundt dårlige arbeidsforhold i tekstilfabrikker?
 4. Hvordan kan du bruke din forbrukermakt for å bidra til levelønn for tekstilarbeidere i land som for eksempel Kambodsja?
 5. Diskutér påstanden: "Det er fattige tekstilarbeidere i andre land som betaler prisen for at vi i Norge kan kjøpe billige klær."
 6. Kunne du tenke deg å betale mer for et klesplagg hvis du visste at det var produsert "rettferdig"? Forklar hvorfor/hvorfor ikke..
 7. Bærekraftig utvikling handler om miljø, sosiale forhold og økonomi. Finn forhold ved tekstilindustrien som berører bærekraftig utvikling.
 8. Grafene under viser konsumprisindeks for klær i perioden 1979 til 2019 og verdien av varer Norge importerte fra Kina i perioden 1988–2019.

  1. Beskriv hvordan prisene på klær har endret seg i denne perioden.
  2. Sammenlign prisutviklinga på klær med handelen med Kina. Kommentér.

Kilder

SSB. (2020, 10. mars). Konsumprisindeksen. Hentet fra https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/kpi

SBB. (2020). Utenrikshandel med varer. Hentet fra https://www.ssb.no/statbank/table/08803

Sist faglig oppdatert 17.02.2020
Skrevet av Thomas Bedin

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter