Hopp til innhold

Fagartikkel

Markedsføring og bærekraftig verdiskapning

Når vi planlegger og gjennomfører markedsføring, er det viktig å skape verdi, både for kunder og for samfunnet som helhet. En viktig del av det å skape verdi er vektlegging av bærekraftig verdiskapning.

Silhuett av mann med jordklode inne i hodet. Stjernehimmel i bakgrunnen. Illustrasjon.

Markedsføring omfatter alle de aktivitetene som bidrar til å skape, formidle og levere varer, tjenester og ideer som har verdi for kunder og samfunnet som helhet.

En viktig del av markedsføring handler om å forstå og dekke behov, og å skape verdi for kunder og samfunnet som helhet. Markedsføring kan være aktiviteter som fører til kjøp, men markedsføring kan også innebære å formidle og "selge" bestemte verdisyn og holdninger.

Greenpeace demonstrerer med en luftballong, utformet som en jordklode og påført teksten «Stop global warming», på Rådhusplassen i Oslo. Foto.

Miljøorganisasjonen Greenpeace benyttet en luftballong, utformet som en jordklode og påført teksten "Stop global warming", for å formidle sitt budskap på Rådhusplassen i Oslo.

Vi kan si at god markedsføring bidrar til å utvikle og forbedre produkter som folk trenger, for produktutvikling er også en del av markedsføring. God markedsføring bidrar dessuten til bærekraftig verdiskapning, siden det å utvikle bedre og mer bærekraftige produkter er en viktig del av markedsføring. I tillegg skal god markedsføring sørge for god informasjon, slik at forbrukere kan ta gode forbruksbeslutninger.

I markedsføring er det viktig å vurdere etiske og ansvarlige valg for virksomheter, med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.

VENN-diagram med ikoner som symboliserer økonomi, sosiale forhold og miljø, knyttet sammen av en sirkel med påskriften "bærekraftig utvikling". Illustrasjon.

Tenk over

Kan du nevne tre virksomheter som du mener lykkes med å skape verdi for kunder og samfunnet som helhet?

Et eksempel på en virksomhet som fokuserer på bærekraftig verdiskapning, er Vippa mathall i Oslo, som er et mat-, kultur- og læringssenter. I videoen nedenfor forteller Kaja Skovborg-Hansen om hvordan Vippa vektlegger bærekraftig verdiskapning.

Sist faglig oppdatert 10.03.2021
Skrevet av Elisabeth Thoresen Olseng

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter