Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag en bestilling via e-post

Vær bevisst på hvordan du kommuniserer med eksterne. Her får du i oppdrag å bestille et produkt for en kunde hos en leverandør.
Elever i klasserom som snakker sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Diskuter i grupper på 2–3 elever

  1. Hvordan kan dere representere arbeidsplassen på en god måte når dere kommuniserer med kunder og leverandører?
  2. Hva slags produkt er aktuelt å bestille innenfor yrkesretningen deres?
  3. Bestem dere for en kunde og hva slags produkt hen vil at dere skal bestille. Finn så en leverandør som dere ser for dere at dere kan kontakte.
Tre unge mennesker leser på skjerm mens de skriver på tastaturet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2: E-post

  1. Skriv en e-post til salgskontoret der du bestiller den aktuelle varen. I stedet for å legge inn e-postadressen til firmaet, legger du e-post-adressen(e) til eleven(e) du samarbeider med inn i kopifeltet.
  2. Se for dere at varen er skadet når den blir levert. Diskuter i gruppa hvordan det er best å løse dette. Er det lurt å sende e-posten når du er sint? Bør du be om kompensasjon?
  3. Skriv en ny e-post til leverandøren, der du klager på forsendelsen og ber om nytt produkt. Målet ditt er å få til et fortsatt godt samarbeid med leverandøren, i tillegg til kompensasjon og rask aksjon på klagen. Så tenk over hvordan du formulerer deg.    I stedet for å legge inn e-postadressen til firmaet, legger du e-postadressen(e) til eleven(e) du samarbeider med inn i kopifeltet.

  4. Les hverandres e-poster og diskuter hvordan dere oppfatter kommunikasjonen. Bør noen av formuleringene endres?
  5. Skriv til slutt en e-post der du informerer kunden din om at varen blir forsinket.
E-post-ikon svever over en laptop. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker, Cathrine Meyer Johansen, Magnar Lynglund, Marit Frøydis Lindtner og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 08.10.2020

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon