Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Å skrive formelt og lett forståelig

Når vi i jobbsammenheng skriver til kollegaer eller noen utenfor bedriften, er det ikke nok at teksten er forståelig for oss. Den må også være forståelig for leseren, og mottakeren må oppleve teksten som profesjonelt skrevet. Her skal du vurdere og skrive om noen tekster slik at de blir bedre.
Nærbilde av et utklipp fra en tekst på latin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Å skrive til mottakeren

En mann holder en mobiltelefon med Nav-app utenfor et Nav-kontor. Foto.

Nav har kontakt med mange mennesker hver dag, og mye av kommunikasjonen foregår skriftlig. Dessverre har de ikke alltid hatt mottakeren i fokus. Under er et eksempel på hvordan misforståelse mellom avsender og mottaker (med en oversettelsesapp i midten) gjorde at en familie trodde Nav skulle drepe dem.

NRK: Familie trodde Nav skulle drepe dem

Les artikkelen og skriv en kort beskrivelse av hva Navs problem var, og hva som var tiltakene deres for å forbedre situasjonen.

Oppgave 2. Søknad om stilling

Under ser du starten på en jobbsøknad som er vanskelig å lese og sårt trenger språkhjelp. Gå gjennom teksten og forsøk å gjøre den lettere å lese og mer passende for en jobbsøknad.

Jeg har sett deres jobbannonse på finn.no og vil med denne søknaden uttrykke mitt ønske om å bli vurdert til stillingen dere i Korreliz AS har utlyst som juniormedarbeider i den nye kommunikasjonsavdelingen som er i etableringsfasen i Stavanger. Jeg har to års erfaring innen området med opparbeiding av gode evner i Photoshop, Premiere og Indesign og har en genuin interesse for arbeidsfeltet. Hovedsakelig er fast stilling å foretrekke, men å starte i en midlertidig stilling kan også være interessant. Vedlagt er min curriculum vitae.

Oppgave 3. Svar på garantisak

Under ser du starten på et avslag til en garantisak. Denne teksten vil ikke være enkel å forstå for en vanlig person. Gå gjennom og tilpass slik at teksten er forståelig.

God dag Annette.
Takk for at du tok kontakt med oss, vi håper å kunne hjelpe deg i denne saken. Basert på din sammenstilling av hendelsesforløpet er det ikke usannsynlig at håndteringen av produktet kan ha vært medvirkende til beskadigelsen. Kjøpsloven § 31 krever at kjøper skal så snart han etter forholdene har rimelig høve til det, undersøke gjenstanden slik god skikk tilsier. Siden din forespørsel kommer en lengre tidsperiode etter vare anskaffelse forvansker dette situasjonen. Dette kombinert med at vi formoder at det ikke er en ubetydelig risiko for at dette er tilfelle kan vi ikke med god samvittighet bifalle din søknad.

Oppgave 4. Refleksjon

De to tekstene i oppgave 2 og 3 hadde forskjellige svakheter. List opp de forskjellige typene svakheter du fant, og vurder hvilke som var mest skadelige for at tekstene skulle være tydelige og godt forståelige.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 03.02.2022

Læringsressurser

Ekstern kommunikasjon