Hopp til innhold

Fagstoff

Priskalkyle i interiørfaget

Hvilken timepris skal du sette for tjenestene dine? Dersom du driver et konsulentfirma, har du utgifter som må dekkes av inntekten din. Det er viktig å være bevisst på dette for å drive lønnsomt. Prisen du tar for tjenestene dine, skal både gi deg lønn og dekke alle faste og uforutsette utgifter.
Kvinne ved arbeidsbord med ark med tallmateriale og datamaskin. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tjenesteytende bedrift

En tjenesteytende bedrift selger tjenester. Som interiørkonsulent kan du jobbe i en stor eller liten bedrift, du kan være ansatt, eller du kan drive eget firma. Bedriften må uansett komme fram til en pris som dekker alle utgifter og gir lønn for tjenestene.

Indirekte kostnader

Indirekte kostnader er alle faste utgifter bedriften har, som betales for hver måned (eller for hvert år). Løpende utgifter kan være

  • telefonabonnement

  • programlisenser

  • internett

  • strøm

  • leie av arbeidslokale

  • datalagring

  • markedsføringskostnader

  • domenekostnader (egen nettside)

Har du egne ansatte? I så fall må du i tillegg beregne lønnskostnader, arbeidsgiveravgift, pensjon, feriepenger og forsikring til disse.

Utregning av timepris ut til kunde

Utnyttelsesgrad – salgbare timer

Først må vi regne ut hvor mange salgbare timer en interiørkonsulent har i året. Vanlig arbeidstid er 7,5 timer per dag, men du kan ikke bruke hele tida på kundene. En vanlig utnyttelsesgrad er på 80 prosent. Utnyttelsesgrad er hvor stor del av arbeidstida man bruker på å utføre tjenesten, og som man kan ta betalt for i løpet av en dag. Utenom brukes tida blant annet på å oppdatere materialbibliotek, finne nye oppdrag og svare på henvendelser. Antall salgbare timer per dag (t/d) blir:

7,5 t/d · 80100 = 6,0 t/d

Salgbare timer per år for firmaet

Ved fulltidsarbeid regnes et årsverk som 230 arbeidsdager per år (d/år). På ett årsverk kan antallet timer per år (t/år) firmaet kan selge, bli:

6 t/d · 230 d/år = 1 380 t/år

Se for deg at firmaet har tre ansatte. Da vil antall salgbare timer per år (t/år) bli:

3 · 1 380 t/år = 4140 t/år

Lønn og arbeidsgiveravgift

Med en årslønn på 500 000 kroner per interiørkonsulent blir regnestykket for lønnsutgiftene slik:

3 · 500 000 kr = 1 500 000 kr

Arbeidsgiveravgiften, som er en avgift til staten og kommer i tillegg til selve lønnsutbetalingene, varierer fra sted til sted. I de mest sentrale strøk av landet er den på 14,1 prosent.

1 500 000 kr · 14,1100 = 211 500 kr

Indirekte kostnader – beregning av sum

indirekte kostnader

Kostnader per år

Kroner

Husleie inkl. telefon og internett

kr 300 000

Forsikring

kr 30 000

Regnskapsfører

kr 50 000

Programlisenser

kr 5 000

Strøm

kr 60 000

Kurs og faglig oppdatering

kr 30 000

Datalagring/domenekostnad

kr 1 000

Kaffeavtale

kr 4 500

Lønn

kr 1 500 000

Arbeidsgiveravgift

kr 211 500

Kostnader

kr 2 192 000

Kostpris

Kostpris er det timeprisen må være for å dekke alle utgiftene. Da går ikke firmaet med overskudd, men taper heller ikke penger. Vi finner kostpris ved å ta kostnader per år og dele på salgbare timer:

2 192 000 kr4140 t = 529,47 kr/t

Timepris

Firmaet ønsker en fortjeneste på 30 prosent. Vi legger på fortjeneste:

529,47 kr/t · 1,30 = 688,31 kr/t

Timepris til kunden blir da 688,31 kroner per time uten merverdiavgift.

Spørsmål: Hvor kommer tallet 1,30 fra i utregningen ovenfor? Vis hvordan du regner det ut.

Forklaring

Tallet 1,30 er vekstfaktoren ved en prosentvis økning på 30 prosent.

1 + 30100 = 1 + 0,3 = 1,3

Merverdiavgift (mva.) er en avgift til staten på 25 prosent. Denne avgiften legger vi til timeprisen:

688,31 kr/t · 1,25 = 860,39 kr/t

Vi runder av timeprisen til 860 kroner per time.

Markedspris

Markedsbasert prissetting tar utgangspunkt i hva markedet er villig til å betale. Mange synes markedsprisen på interiørtjenester er høy, og noen kan grue seg til å fortelle kunder hva timeprisen er. Du kan justere prisen din etter hvor store utgifter du har, men pass på at du ikke priser deg for lavt. Det kan påvirke hele markedet.

CC BY-SASkrevet av Gunn Elin Birkenes.
Sist faglig oppdatert 04.05.2022

Læringsressurser

Prisberegning i interiørfaget