Hopp til innhold

Fagstoff

3D-visualisering ved hjelp av VR-teknologi

Det finnes flere ulike måter å visualisere interiørløsninger på. Ved hjelp av VR-briller kan vi bevege oss inn i et rom som er designet digitalt. VR står for virtual reality eller kunstig virkelighet og blir mer og mer vanlig i arkitektur og interiørfaget.

VR – kunstig virkelighet

For å kunne benytte oss av VR må vi ha en digital opptegning av rommet som utgangspunkt. For å få til å lage ei VR-fil legges tegningen (fra for eksempel Sketchup eller Archicad ) inn i et VR-program som Enscape. Etter noen innstillinger kan vi ta på VR-briller som tar oss inn i rommet vi har designet.

Det kan være nyttig å gå inn i rommet ved hjelp av VR-briller. På den måten kan du som planlegger rommet, og kunden du planlegger for, oppleve hvordan rommet ser ut og hvilken stemning dere får av å være inne i rommet. Vi kan se på avstander, plassering av møbler, farger og teksturer, og gjøre endringer i etterkant.

Jente som har på VR-briller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

DAK står for data-assistert konstruksjon. Dersom du har tilgang på digitale tegneprogram, kan du bruke dette til å lage profesjonelle tegninger.

CC BY-SASkrevet av Gunn Elin Birkenes.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Visualisering i interiørfaget