Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Beskriv miljø-epoken i retrospektiv

Tenk deg at du står i 2050. Du er omtrent 50 år og ser tilbake på ungdomstida di. Hva kjennetegner denne epoken? Finn opp en stilretning fra epoken og beskriv den.
Et knust egg malt som jorden. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I mange sammenhenger kan det virke opplagt at vi kommer til å se tilbake på tida vi lever i nå som miljø-epoken. Helt sikre kan vi likevel ikke være før vi ser en god stund tilbake i tid. Vi kan ha et blikk på den greske antikken eller art nouveau, men det er ikke mulig å ha det på vår egen tid. Derimot går det an å late som.

Oppgaven

Samarbeid gjerne i grupper. Dere står dessuten fritt til å dikte opp innhold som dere blander med fakta.

1. Forarbeid: Diskuter og forstå

 • Diskuter og forstå hva en epoke er, og hva en stilretning er.
 • Kom med konkrete eksempler på tidligere historiske epoker og stilretninger.
 • Velg en eller to stilretninger dere bruker som referanse.

2. Hovedarbeid: Utforsk, finn opp og beskriv

Tenk dere at dere befinner dere i framtida og ser tilbake på vår tid. Den blir kalt for miljø-epoken. Hvordan var den tida?

 • Hva var folk opptatt av?
 • Hva sa og gjorde politikerne?
 • Hva kjennetegnet den teknologiske utviklingen? Hva var typiske estetiske kjennetegn ved medieuttrykk, stiluttrykk, kunstverk og arkitektur?

Finn opp en stilretning fra miljø-epoken, og beskriv deres tolkning av den. Ta gjerne utgangspunkt i beskrivelser av stilretninger fra NDLA eller fra Store norske leksikon.

 • Stilretningen dukket opp i ... som en reaksjon på ...
 • Skaperen av dette verket gir uttrykk for ... gjennom ...
 • Ideen var å få fram ...
 • Sentrale personer var ...

Hva er typiske eksempler i stilretningen deres? Bruk bildesøk og finn eksempler på medieuttrykk, stiluttrykk, kunstverk og arkitektur dere kan bruke i beskrivelsen.

3. Lever

Bli enige med læreren om hvor lang beskrivelsen skal være, fordeling av arbeid i gruppa og tidsfrister.

Nyttige spørsmål å ta med i arbeidet

Tre elever snakker sammen rundt en notatbok. Foto.
 • Framstår stilretningen deres som troverdig? Har dere gode eksempler og logiske forklaringer? Om nødvendig, test ut på andre grupper og gjør justeringer.
 • Skriver dere godt? Les høyt for hverandre, juster ordstillinger der det trengs, og kort ned lange setninger.
 • Bruker dere fagbegreper og fremmedord riktig? Ta en sjekk på andre, og forklar nærmere der det er nødvendig.
 • Skriv kildelister for faktakilder dere har brukt.

Kilde

Persvold, A. Z. (2019, 26. februar). Epoke. I Store norske leksikon. Hentet 19. mars 2020 fra https://snl.no/epoke

Relatert innhold

Når du gjør nettsøk, kan du bruke strategier for navigasjon og bruk av søkeord, du kan planlegge og dokumentere søk, og du kan bruke lesestrategier.

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 17.02.2020

Læringsressurser

Stilhistorie