Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fagartikkel om en periode i stilhistorien

I denne oppgaven skal du bli kjent med en periode i stilhistorien og presentere den i en fagartikkel. Forklar hva som er typisk for perioden. Kan du se påvirkning fra perioden i nåtidens design- eller håndverksyrker? Bruk bilder og tekst til å skape en god layout.

Arbeidsprosess

  1. Velg en periode i stilhistorien.
  2. Sett deg inn i perioden du har valgt: Hva kjennetegner perioden? Kan du se sammenhenger mellom perioden du har valgt, og yrker og materialbruk innenfor design og håndverk i dag?
  3. Lag noen enkle skisser til layout på fagartikkelen din. Tenk på å skape balanse når du skal plassere titler, bilder og brødtekst.
  4. Lag selve fagartikkelen digitalt. Bruk A3-format. Teksten skal ha en hovedoverskrift, en underoverskrift, en ingress, en brødtekst og minimum tre bilder som viser kjennetegn på perioden du har valgt. Husk å oppgi kilder.

Innlevering og vurdering av

  • skisse på layout
  • ferdig fagartikkel om stilperioden du har valgt
  • egenvurdering (vurder innhold, layout og helhet i arbeidet ditt)

Relatert innhold

Designere og håndverkere bør kjenne til utviklingen av faget sitt. Stilhistorie kan også inspirere til nyskaping.

En innføring i hva layout er, og hvordan man skaper sammenheng mellom de ulike elementene i en layout.

CC BY-SASkrevet av Iselin Myklebust.
Sist faglig oppdatert 30.07.2020

Læringsressurser

Stilhistorie