Hopp til innhold

Fagstoff

Mester

Mester er en enkel øvelse for å få opp stemningen og få i gang prosesser for idéutvikling. Øvelsen egner seg å gjøre før dere går i gang med å utarbeide ideer.

Tid: 15 minutter

I denne øvelsen er det viktig at dere er impulsive og kreative. Gå sammen to og to. Dere får hver deres rolle:

 • Én er reporter.
 • Den andre er «verdensmester».

Den av dere som er «verdensmester», vet alt om et tema. Reporteren skal intervjue verdensmesteren om temaet.

Instruksjon

 1. De to elevene i hver gruppe skal tenke på hvert sitt substantiv og si det i munnen på hverandre når læreren har talt til tre. Hvis ordene for eksempel er «ape» og «hus», blir temaet apehus. Dette teamet er verdensmesteren ekspert på og vet alt om.
 2. Reporteren skal nå intervjue verdensmesteren om temaet i 2–3 minutter. Reporteren kan for eksempel spørre:

  • Hvor mye koster det?
  • Hvordan er det produsert?
  • Hvilke bruksområder har det?
  • Hvilke særtrekk har det?
  • Hvordan ser det ut?
  • Hvem har bruk for det?
 3. Deretter bytter elevene roller og gjennomfører punkt 1 og 2 på nytt.
 4. I plenum: Læreren spør noen av reporterne om å referere (oppsummere) hva verdensmesteren har fortalt om temaet.
 5. Refleksjon: Det er viktig at dere reflekterer sammen over hva dere har gjort i denne øvelsen, hvorfor dere har gjort det, og hvordan dere kan bruke denne øvelsen i ulike sammenhenger.

  Eksempler på refleksjonsspørsmål:

 • Hva tenker dere at dere lærer av denne øvelsen?
 • Hvorfor er det viktig å trene på kreativitet?
 • Hvordan kan dette være nyttig trening for arbeid med ulike prosjekter?
 • Hvordan og når kan denne øvelsen være nyttig i andre sammenhenger (på skolen, på fritida osv.)?
CC BY-SASkrevet av Ungt Entreprenørskap.
Sist faglig oppdatert 21.02.2020

Læringsressurser

Kreativitet og idéutvikling