Hopp til innhold

Fagartikkel

Kreative faser i idéutvikling

Skal du lage et spennende produkt, må du ha en god idé. Men hvordan kan du skape og utvikle idéer? Idéutvikling deles gjerne inn i ulike kreative faser. Vi kan dele prosessen opp i en problemfase, en idéfase og en løsningsfase.

Studenter på en benk foran tavle med ressursikoner. Foto.

Problemfasen

Utforsk målgruppen, etterspørsel i markedet, og tenk nøye gjennom hva som er viktig for oppdragsgiveren. Definer hva som er målet med produktet eller bestillingen. I denne fasen er det viktig å sikre seg mest mulig informasjon.

Idéfasen

I denne fasen er det lurt å samarbeide med andre og bruke ulike kreative metoder. Denne fasen kalles også JA-fasen. Her er ingen idéer dumme. La fantasien løpe fritt, alt er lov!

Løsningsfasen

Nå er det tid for å være kritisk og kaste det som ikke skal brukes. Det betyr at du kanskje må gi slipp på noe du liker godt, for å kunne satse fullt på den idéen du tror vil fungere best for kunden og målgruppa.

I denne fasen skal du utvikle idéen videre, visualisere og synliggjøre den i form av skisser, stemningskart, materialkart, prototyper eller modeller som presenteres for en kunde eller oppdragsgiver.

Sist faglig oppdatert 13.02.2020
Skrevet av Hanne Merethe Riskedal Staurland

Læringsressurser

Kreativitet og idéutvikling

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter