Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Når minoriteten beskriver majoriteten

Hvordan framstilles den norske majoriteten av Ailo Gaup og Nils Aslak Valkeapää? I denne ressursen skal du lese samiske dikt om norske verdier og overmakt i tillegg til å lese norsk-somaliske Sumaya Jirde Alis skildring av det typisk norske.
Mann i samedrakt sammen med rein med utsmykket sele og slede. De står i snøen. Samen steller med selen til reinsdyret, og vi ser ham bakfra. Reien ser vi forfra. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: I Stallos natt

 1. Les de to dikta "De kom" og "Papirene" på side 7–9 i diktsamlinga I Stallos natt på Nasjonalbiblioteket.

 2. Pronomenet "De" brukes i begge dikta. Hvem er "De"?

 3. Lag en beskrivelse av "De". Hvordan oppfører de seg? Hvordan framstår de?

 4. Hvem er "Vi" i dikta? Hvordan framstilles "vi"?

 5. Hvilken rolle mener du naturen spiller i de to dikta?

Del 2: Tekst i kontekst – kampen om jorda

To telt og en lavo er satt opp i snøen. Flere vinterkledde personer står ved teltene. På en snøfonn kan vi se påskriften: "ELVA SKAL LEVE". Svart-hvitt-foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I hvilken kontekst kom egentlig diktet til Gaup ut? For å forstå dette er det viktig at dere kjenner til fornorskingspolitikken (ca. 1850–1950) og Alta-saken (ca. 1968–1982).

Jobb i par

 1. En av dere leser dere opp på fornorskingspolitikken, den andre på Alta-saken.

 2. Fortell hverandre om det dere har lest.

 3. Diskuter hvordan både fornorskingspolitikken og Alta-saken kan være en bakgrunn for de to dikta til Ailo Gaup.

 4. Se episoden "Kampen om jorda" fra dokumentarserien Den stille kampen på NRK. Diskuter deretter:

  • Hvordan argumenterer samene for at jorda ikke skal brukes til gruvedrift?

  • Kan dere se temaet Ailo Gaup tar opp i dikta sine i dokumentaren?

Del 3: Vindens veier av Nils-Aslak Valkeapää

Les utdraget fra Vindens veier (1985) på side 190 (fra "Jeg holder de gamle samenes liv i ære") til side 196 ("ærefrykt har jeg for Sapmi"). Du finner boka Vindens veier på Nasjonalbiblioteket.

 1. Hvordan framstilles samene og livet deres i dette utdraget?

 2. Hvordan framstilles "de"?

 3. Sammenlikn framstillinga av samenes liv med livet til de som Valkeapää kaller "de", "andre" og "de vise"?

 4. Hvilke sider ved det moderne menneskets måte å leve på er det Valkeapää kritiserer i teksten? Begrunn ved å vise til tekstsitater.

Reinflokk på vei til sommerbeite. Flokken går på flekker med snø og flekker med bar mark. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 4: Samer, nordmenn og naturen

Skriv et mini-essay på cirka 500 ord der du reflekterer over hvordan tekstene til Nils-Aslak Valkeapää og Ailo Gaup framstiller norske verdier og majoritetens behandling av naturen. Bruk sitater fra dikta i teksten din.

Del 5: Sumaya Jirde Ali om å bli norsk

Ung kvinne med hijab. Foto.

Du har nå lest dikt fra 1980-tallet om den norske majoriteten sett fra samenes synsvinkel.

Hvordan framstiller ei ung minoritetskvinne typisk norske verdier i vår tid?

Les diktet fra diktsamlinga Kvinner som hater menn på Frekk Forlag.

Diskuter i par:

 1. Hvordan framstilles det typisk norske i dette diktet?

 2. Hva vil du si er temaet i diktet?

 3. Sammenlikn framstillinga av det norske i dette diktet med dikta til Nils-Aslak Valkeapää og Ailo Gaup.

Relatert innhold

Fordyp deg i tekster og oppgaver som tar for seg det å være en minoritet i Norge.

Minoritetsstress er knyttet til egen identitet og andres holdning. Tilhører du en gruppe i mindretall, kan du bli utsatt for en tilleggsbelastning.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!