Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor skreiv realistene på 1800-tallet samfunnskritisk litteratur?

Før 1850 hadde mye av litteraturen som ble gitt ut som mål å hylle nasjonen Norge. Etter 1850 forandra dette seg, og mange forfattere skrev samfunnskritisk litteratur. Hvorfor ble det sånn?
Hvorfor skal jeg gjøre dette?
 • I denne oppgava skal du utforske den konteksten den kritisk-realistiske litteraturen kom ut i på 1800-tallet.

 • Oppgava ber deg veksle mellom å lese, lytte, snakke og skrive. Når du både snakker og lytter i grupper, i tillegg til å skrive på egen hånd, vil det bli lettere å forstå og huske det faglige innholdet.

 • Å skrive er å lære. Når du skriver ned noe dere har diskutert i grupper, er det en "selv-sjekk". Du innser hvor mye du har forstått, og du lærer når du skriver ned noe med egne ord.

 • Ta vare på det du skriver her. Dette er verdifullt stoff å ha med seg til både skriftlige og muntlige vurderinger i vg3.

Del 1: Hva tror dere?

Sitt i grupper på fire.

 1. Les ingressen øverst i denne oppgava. Skriv ned minst tre forslag til hva dere tror kan være svar på at litteraturen endra seg midt på 1800-tallet.

 2. Del med resten av klassen. Skriv opp alle forslaga på tavla eller del i samskrivingsdokument. La disse bli stående mens dere jobber videre. Dere trenger dem til den siste delen av denne oppgava.

Del 2: Les og fortell

Fortsett i grupper på fire.

 1. Nå skal dere lese artikkelen "Fire årsaker til at den kritiske realismen oppstod." En i gruppa leser seg opp på årsak 1, en annen på årsak 2 og så videre ...

 2. Etter at dere har lest hver deres del, skal dere skrive et sammendrag på maks fem setninger. Øv dere på å gjenfortelle utenat.

 3. Fortell hverandre hva dere har lest. Dere som lytter, bør ta notater. Disse trenger dere til del 3.

Relatert innhold

Del 3: Skriv ned

Har du forstått de fire årsakene til at realismen oppstod? Det får du testa når du skal skrive ned det du har lært.

 1. Lag denne overskriften på arket eller dokumentet ditt: "Fire årsaker til at forfatterne skrev realistisk på slutten av 1800-tallet".

 2. Gjenfortell, skriftlig og med egne ord, de fire årsakene til at litteraturen endra karakter fra romantisk til kritisk-realistisk etter 1850.

Nøkkelord

Ta gjerne med disse orda i gjenfortellinga di. Kanskje kan de også hjelpe deg til å huske og strukturere stoffet?

Årsak 1: Romantikken, tendensroman, reaksjon, skjønnmaling.

Årsak 2: Fattigdom, den borgerlige kvinnen, arbeiderkvinnen, prostitusjon.

Årsak 3: Nye strømninger i Europa, Søren Kierkegaard, John Stuart Mill, frihet, sannhet.

Årsak 4: Ny europeisk litteratur, Brandes, Honoré de Balzac, Charles Flaubert, George Sand.

Del 4: Snakk i grupper igjen

Gå tilbake i gruppene og fortell hverandre hva dere skrev ned. Still spørsmål og sikre at alle har forstått hver av de fire årsakene.

Del 5: I plenum

Se på årsakene dere skrev ned i del 1 av oppgava. Diskuter:

 1. Var dere inne på noen riktige årsaker? Hvordan klarte dere i så fall å tenke dere til dette?

 2. Var det noen årsaker dere overhodet ikke var inne på? Hva kan i så fall være årsaken til dette?

Del 6: Tekst i kontekst

 1. Se videoen om tekst i kontekst under.

 2. Diskuter: Hvordan kan konteksten, som du nettopp har jobba med, hjelpe deg til å forstå teksten fra 1800-tallet?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!