Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nærles "Ballstemning" av Alexander Kielland

Alexander Kielland ønska å sette problemer under debatt med litteraturen sin. For å få til det måtte han vise leserne sine hva som var galt i samfunnet. Novella "Ballstemning" gjør nettopp det. Her skal du gå nært inn på teksten og utforske hvordan Alexander Kielland prøver å påvirke leserne.
En mann og en kvinne med paraply går i Paris' gater. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Et førsteinntrykk av novella

 1. Les novella "Ballstemning" av Alexander Kielland på nb.no

 2. Uten å snakke med andre – fullfør setninga: "Jeg mener at novella 'Ballstemning' handler om...". Det er ikke lov å bruke flere enn tre ord.

 3. Skriv orda til alle i klassen opp på tavla.

 4. Diskuter orda som står på tavla. Hvorfor akkurat disse? Begrunn svara deres.

Del 2: Ei jente i utvikling

Det første momentet vi skal dypdykke i, er hovedpersonens karakterutvikling.

Jobb i grupper:

 1. Les første del (under). Her skriver Alexander Kielland en direkte personskildring av hovedpersonen. Hvordan vil dere gjenfortelle jentas personlighet med egne ord?

 2. Les andre del. Også her skildrer Kielland jenta direkte. Hvordan har hun forandra seg etter å ha blitt "oppdaga" av greven?

 3. Les deretter tredje del. Dette er en indirekte personskildring av jenta. Hun blir skildra gjennom tankene og replikkene sine. Hvordan vil dere beskrive henne nå?
 4. Beskriv med egne ord hva som er årsaken til den endringa som finner sted i jentas personlighet mellom del 2 og del 3 i novella.

Del 3: Språklige bilder i novella

Et viktig virkemiddel i novella er ulike bilder som skal styrke tematikken. Her er det bilder som

 • sammenlikning

 • allusjon

 • symbol

 • metafor

Steg 1. Prøv uten hjelp

 1. Les gjennom novella en gang til. Prøv å finne noen av de språklige bildene i novella.

 2. Sammenlikn med en annen elev i klassen.

Steg 2. Litt hjelp på veien

Sitt i par. Under finner dere noen stikkord fra novella som kan hjelpe dere til å finne de språklige bildene. Om dere trykker på orda, kommer det fram et sitat fra novella.

 1. Diskuter hvordan temaet blir forsterka av det språklige bildet.

 2. Sett riktig navn på virkemiddelet som blir brukt (symbol, metafor, sammenlikning eller allusjon?).

Del 4: Synsvinkelen i novella

Hva slags forteller og hvilken synsvinkel bruker Alexander Kielland i novella?

Jobb først aleine:

 1. Se gjennom beskrivelsen av ulike måter å fortelle historien på under.

 2. Bestem deg for hvilken synsvinkel du mener er brukt i novella "Ballstemning". Skriv ned med en begrunnelse.

Sammenlikn i grupper:

 1. Fortell hverandre hva dere har skrevet om synsvinkelen i novella. Diskuter hva som kan være rett om dere er uenige.

 2. Hvilken funksjon mener dere valg av synsvinkel har i novella?

Del 5: Skriv to avsnitt om novella

Skriv to avsnitt om novella. Det første avsnittet skal handle om temaet i teksten, mens det andre skal vise hvordan temaet kommer til syne gjennom ett av virkemidlene. Du kan velge mellom disse tre alternativene:

Et avsnitt om personskildringa

Avsnittet skal vise hvordan jenta utvikler seg i løpet av novella. Det skal inneholde fagbegrepene direkte og indirekte personskildring.

Et avsnitt om marmortrinnene

Avsnittet skal vise hvordan marmortrinnene blir brukt for å styrke temaet. Det skal inneholde fagbegrepene symbol og gjentakelse.

Et avsnitt om Moses og bølgen av blod

Dette avsnittet skal vise hvordan henvisninga til bibelhistorien om Moses blir brukt i novella. Det skal inneholde fagbegrepene allusjon og kontrast.

Tips!

Se gjerne presentasjonen under om hvordan du skriver godt om virkemidler og tema i en analyse.

Del 6: Tekst i kontekst

 1. Det sies at Alexander Kielland var inspirert av Pariserkommunen da han skrev novella "Ballstemning". Finn ut hva som skjedde under Pariserkommunen og se om du kan finne mulige referanser til denne i novella.

 2. Diskuter i klassen: Hvordan bruker Alexander Kielland språket for å vekke leserne og fortelle dem hva som er galt i samfunnet?

Relatert innhold

Som forfatter var Alexander Kielland opptatt av å sette samfunnsproblemer under debatt.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!