Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan skaper Ibsen realisme i Gjengangere?

Hvordan bidrar dramaturgien og replikkene i Gjengangere til å skape realisme? Og hva skjuler seg egentlig bak sceneanvisningene i stykket?

Oppgave 1

Illustrasjon av handlinga i første akt i Gjengangere. Øverst i bildet står fem karakterer som er med i handlinga. Midt i bildet er det ei pil mot høyre. Over pila står fem punkt fra nåtida, noen av dem er knytta til fortida under pila. Del 1: Regine og snekker Engstrand snakker sammen. Del 2: Pastor Manders kommer. Han diskuterer bøker og asyl med fru Alving. Del 3: Osvald står opp. Han og pastoren diskuterer samboerskap. I denne delen nevnes Osvalds minne om faren og pipa, og et skjelett faller ut av skapet. Del 4: Osvald forlater stua, og fru Alving og pastor Manders diskuterer. I denne delen faller tre skjeletter ut av skapet. Del 5: Osvald og Regine flørter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Retrospektiv teknikk – skjelettene ut av skapet

Jobb i par:

 1. Studer illustrasjonen av første akt (over). Forstår dere denne?

 2. Illustrasjonen skal vise dramaturgien i første akt. Den viser at Henrik Ibsen bruker retrospektiv teknikk. Hva kan dette begrepet bety?
 3. Hvorfor er det fire skjeletter i illustrasjonen?

I plenum:

Diskuter svara på spørsmålene over. Sikre at alle forstår hva retrospektiv metode er.

Jobb i par igjen:

 1. Hvilke fire avsløringer fra fortida skal de fire skjelettene representere? Les del fire i første akt, etter at Osvald forlater stuen, og fru Alving og pastor Manders diskuterer, for å finne ut av dette. Første akt kan dere finne i Gengangere på bokselskap.no.

 2. Illustrer andre og tredje akt slik det er gjort over. Dere skal ikke tegne skjeletter, men skrive ned avsløringer som kommer, slik det er gjort i den oransje sirkelen.

 3. Hvilken funksjon har disse "skjelettene" som faller ut av skapet for handlinga på nåtidsplanet? Se på disse spørsmålene:

  • Hvordan påvirker de forholdet mellom pastor Manders og fru Alving?

  • Hvordan endrer det pastor Manders' syn på kammerherre Alving og Asylet?

  • Hvordan endrer det Regines syn på seg selv og Osvald i siste akt?

  • Hvordan endrer det leserens syn på forholdet mellom Regine og Osvald?

  • Hvordan endrer det fru Alvings syn på seg selv?

Del 2: Retrospektiv teknikk og realisme

Nåtidshandlinga i Gjengangere går over bare ett døgn, men i løpet av dette døgnet skjer det så mye at livet til fem personer veltes om. Hvordan klarer Ibsen å få til dette på så kort tid?

Diskuter:

 • Hvordan bidrar den retrospektive teknikken til å skape realisme? Med andre ord: Hvorfor tror dere Henrik Ibsen bruker denne teknikken for å gi publikum inntrykk av at det som skjer på scenen, er virkelig?

Oppgave 2. Replikker som skaper realisme

Karakterenes replikker viser at Ibsen ønsker størst mulig preg av realisme i stykket. Det vil si at personene på scenen skulle snakke slik de ville gjort om publikum møtte dem utenfor teatersalen.

Finn eksempler på replikker som viser at

 • Regine Engstrand er fra underklassen, men søker seg mot overklassen

 • snekker Engstrand er fra underklassen

 • pastor Manders er en konservativ prest

 • Osvald er en radikal kunstner

Tips

Regine: Se hvordan Regine snakker med sin far, og hvordan hun snakker med pastor Manders i første akt.

Snekker Engstrand: Hvilke muntlige uttrykk bruker snekker Engstrand i samtalen med Regine i første akt?

Pastor Manders: Ta et ordsøk på ordet "gud" (ctrl + F) i første og andre akt i Gengangere på bokselskap.no.

Oppgave 3. Realistiske sceneanvisninger

En borgerlig møblert stue med skikkelser kledd i sort som beveger seg rundt omkring. Maleri.
Åpne bilde i et nytt vindu

Studer sceneanvisningene under. Hvordan skal disse gi inntrykk av at publikum ser rett inn i et ekte borgerlig hjem og møter virkelige personer?

Innledning til første akt:

(En rummelig havestue med en dør på den venstre sidevæg og to døre på væggen til højre. I midten af stuen et rundt bord med stole omkring; på bordet ligger bøger, tidsskrifter og aviser. I forgrunden tilvenstre et vindu, og ved samme en liden sofa med et sybord foran. I baggrunden fortsættes stuen i et åbent noget smalere blomsterværelse, der er lukket udad af glasvægge og store ruder. På blomsterværelsets sidevæg tilhøjre er en dør, som fører ned til haven. Gennem glasvæggen skimtes et dystert fjordlandskab, sløret af en jævn regn.)

Presentasjon av Snekker Engstrand

(Snedker Engstrand står oppe ved havedøren. Hans venstre ben er noget krumt; under støvlesålen har han en træklods.)

Presentasjon av pastor Manders

(Pastor Manders, i overfrakke og med paraply, samt med en liden rejsetaske i en rem over skuldren, kommer gennem havedøren ind i blomsterværelset.)

Oppgave 4. Skriv eller dramatiser realismen i Gjengangere

I denne oppgava kan dere velge om dere vil skrive akademisk eller lage ei framføring.

Alternativ 1: Skriv akademisk

Skriv tre avsnitt om hvordan Henrik Ibsen skaper realisme i Gjengangere. Under ser du temasetninga i hvert avsnitt. Din oppgave blir å fortsette disse avsnittene. Husk å bare skrive om ett moment i hvert avsnitt!

 1. I Gjengangere bruker Henrik Ibsen retrospektiv teknikk...

 2. Et annet virkemiddel som skal skape realisme, er gjenkjennelige replikker...

 3. Også sceneanvisningene bidrar til realismen...

Alternativ 2: Lag et moderne realistisk drama

Gå sammen i grupper. Lag en moderne versjon av Gjengangere. På 1800-tallet hørte Fru Alving til borgerskapet. I dag ville vi kanskje plassert henne i øvre middelklasse eller blant de rike.

Målet er at dere skal klare å skape realisme. Bruk disse virkemidlene:

 1. Lag en sceneanvisning. Siden dere antakeligvis ikke har rekvisitter tilgjengelige, skal dere skrive om eller tegne hvordan stua i et typisk norsk hjem med nok av penger ser ut.

 2. Lag karakterer som er typiske for den øvre middelklassen/de rike. Noen idéer kan være vaskehjelp, au pair, en velkledd kvinne... Bruk fantasien!

 3. Pass på at replikkene er typiske for karakterene dere lager. Det vi si at dere må bruke sosiolekt/dialekt/aksent/slang for at de skal framstå som realistiske.

Framfør gjerne foran klassen!

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!