Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvorfor skrev Henrik Ibsen Gjengangere?

Henrik Ibsen sa han måtte skrive Gjengangere etter utgivelsen av Et dukkehjem. Her skal du undersøke hva han kan ha ment med det.
Maleri med portrett av Henrik Ibsen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Et dukkehjem og Gjengangere

Skuespillet Gjengangere ble gitt ut i 1881, to år etter Et dukkehjem. For å forstå hvorfor Henrik Ibsen skrev Gjengangere, er det viktig å kjenne til dette om Et dukkehjem:

  • Et dukkehjem avslutter med at Nora drar fra mannen Thorvald og deres barn. Hvorfor gjør hun det?

  • Hvordan ble Et dukkehjem mottatt da det kom ut i 1879?

Alternativ A: Til dere som har gått gjennom Et dukkehjem:

Diskuter de to spørsmålene over i klassen. Kan dere nok om dette til å gå over til del 2? Hvis ikke – gå videre til alternativ B.

Alternativ B: Til dere som ikke har gått gjennom Et dukkehjem eller trenger mer kunnskap:

  1. Start med å se filmen om Nora (over).

  2. Diskuter spørsmålet: "Et dukkehjem avslutter med at Nora drar fra mannen Thorvald. Hvorfor gjør hun det?"

  3. Et dukkehjem fikk gode mottakelser da det kom ut. Men det var også kritiske røster. Les de to anmeldelsene under og diskuter hva det er ved Et dukkehjem de kritiserer.

Anmeldelse 1

Kan en enkelt kvinne, forkvaklet av moderne tidsstrømninger, anse hensynet til sin egen person å stå høyere enn morspliktene mot de hjelpeløse små, så vil en naturlig følelse absolutt forby enhver mor slikt, og den alminnelige bevissthet vil på samme måte bestemt forutsette, at hun bare under ivaretakelsen av sine mors- og hustruplikter på en sunn og naturlig måte vil kunne orientere seg i sitt skipbrudd og bli menneske "hun også". Man føler seg derfor pinlig berørt ved igjen på dette punkt å måtte savne den avslutning, som bare forsoningen kan gi. (Petersen, 1880)

Anmeldelse 2

Jeg spør likefrem: Finnes det en mor blant tusener av mødre, en hustru blant tusener av hustruer, som ville handle, som Nora handler, som ville forlate mann, barn og hjem for selv først og fremst å bli "et Menneske"? Og jeg svarer bestemt: Nei og atter nei! (Brun, 1879)

Del 2: Hva tror dere stykket kommer til å handle om?

Se gjennom presentasjonen under. Den inneholder et sitat fra Henrik Ibsen, et maleri av Edvard Munch til stykket, en samtidig karikatur over Gjengangere og noen sentrale sitater fra stykket.

  1. Jobb først aleine: Skriv fritt i fem minutter om hva dere tror Gjengangere kommer til å handle om etter å ha sett gjennom presentasjonen over.

  2. Les det dere har skrevet høyt for hverandre. Fortell hvorfor dere skrev som dere gjorde.

Kilder

Brun, M.W. (1879). Anmeldelse av Et dukkehjem i Folkets Avis i København (Språket er modernisert). Henta fra https://www.hf.uio.no/is/tjenester/virtuelle-ibsensenteret/ibsen-arkivet/tekstarkiv/anm/du/du-m-w-brun.html

Petersen, F. (1880). Anmeldelse av Et dukkehjem i Aftenbladet (Språket er modernisert). Henta fra https://www.hf.uio.no/is/tjenester/virtuelle-ibsensenteret/ibsen-arkivet/tekstarkiv/anm/du/du-f-petersen.html

Ystad, V. (2008). Innledning til Gengangere på Henrik Ibsens skrifter (UiO). Henta fra http://www.edd.uio.no/cocoon/ibsenarkiv/DRINNL_Ge%7Cintro_publication_reception.xhtml

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Opprøret mot autoritetene!